Skip to main content
Agriculture and rural development

Ecocondiționalitatea

Corelarea sprijinului pentru venit cu respectarea normelor Uniunii Europene.

Scopurile ecocondiționalității

Prin intermediul ecocondiționalității, agricultorii sunt încurajați să respecte standardele ridicate ale UE în materie de sănătate și bunăstare a oamenilor, plantelor și animalelor. Ecocondiționalitatea joacă un rol important în creșterea sustenabilității agriculturii europene.

Explicații privind ecocondiționalitatea

Pentru a beneficia de sprijin pentru venit din partea UE, agricultorii trebuie să respecte un set de norme de bază. Corelarea respectării normelor cu acordarea sprijinului pentru venit poartă numele de ecocondiționalitate.

Normele pe care agricultorii trebuie să le respecte includ:

 • cerințe de reglementare în materie de gestionare, care li se aplică tuturor agricultorilor, indiferent dacă primesc sau nu sprijin în cadrul politicii agricole comune (PAC)
 • bunele condiții agricole și de mediu, care li se aplică numai agricultorilor care primesc sprijin în cadrul PAC

Agricultorii care încalcă legislația UE legată de protecția mediului, sănătatea publică și a animalelor, bunăstarea animalelor sau gestionarea terenurilor se vor confrunta cu reducerea sprijinului din partea UE și posibil și cu alte sancțiuni.

Cerințe în materie de gestionare

Toți agricultorii, indiferent dacă beneficiază sau nu de sprijin în cadrul PAC, trebuie să respecte cerințele de reglementare în materie de gestionare (CRMG).

CRMG includ norme UE privind sănătatea publică, sănătatea animalelor și a plantelor, bunăstarea animalelor și mediul.

Sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor

Bunăstarea animalelor

 • Directivele privind protecția vițeilor, a porcilor și a animalelor de fermă (Directiva 2008/119/CE a Consiliului, Directiva 2008/120/CE a Consiliului, Directiva 98/58/CE a Consiliului)

Mediu

Bune condiții agricole și de mediu

Pe lângă cerințele de reglementare în materie de gestionare, agricultorii care primesc sprijin din partea PAC trebuie să respecte standardele UE privind bunele condiții agricole și de mediu.

Aceste standarde sunt concepute pentru:

 • prevenirea eroziunii solului prin definirea unor practici minime de acoperire a solului și de gestionare a terenurilor
 • menținerea materiei organice din sol și a structurii solului
 • menținerea de pajiști permanente
 • protejarea biodiversității și menținerea elementelor de peisaj, de exemplu, prin interzicerea tăierii gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și creștere a păsărilor;
 • protejarea și gestionarea apei prin crearea de zone tampon de-a lungul cursurilor de apă, autorizarea apei pentru irigații și protecția apelor subterane împotriva poluării

Sancțiunile pentru nerespectarea normelor

În cadrul sistemului de ecocondiționalitate, agricultorii care nu respectă normele UE se pot confrunta cu reducerea următoarelor forme de sprijin.

 • Plăți directe (decuplate sau cuplate).
 • Majoritatea plăților pentru dezvoltare rurală: plățile pe zone, inclusiv măsurile de agromediu, plățile pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale, măsurile NATURA 2000, măsurile de împădurire, plățile în favoarea mediului forestier și măsurile vizând agrosilvicultura și agricultura ecologică
 • Plățile în sectorul vitivinicol: restructurarea și reconversia plantațiilor viticole și recoltarea înainte de coacere

Informații pe aceeași temă

Sprijin pentru venit.

Dezvoltare rurală

Noua PAC: 2023-2027

În iunie 2021, după ample negocieri între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană, s-a ajuns la un acord privind reforma politicii agricole comune (PAC). Acest acord a fost adoptat oficial la 2 decembrie 2021, iar noua PAC va începe la 1 ianuarie 2023.

În cadrul noii PAC, vor fi aduse modificări sistemelor actuale de condiționalitate și de înverzire, care vor reflecta ambiții ecologice mai mari și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european. Vor fi introduse programe ecologice care vor oferi stimulente mai puternice pentru practicile agricole favorabile climei și mediului. Până în 2023, continuă să se aplice măsurile actuale, în conformitate cu dispozițiile regulamentului de tranziție privind PAC.

Norme

Ecocondiționalitatea este reglementată de: