Skip to main content
Agriculture and rural development

Višestruka sukladnost

Povezivanje potpore dohotku s pravilima Europske unije.

Ciljevi višestruke sukladnosti

S pomoću višestruke sukladnosti poljoprivrednike se potiče da poštuju visoke standarde EU-a za javno zdravlje i zdravlje i dobrobit životinja i bilja. Višestruka sukladnost važna je za postizanje održivosti europske poljoprivrede.

Objašnjenje višestruke sukladnosti

Kako bi primali potporu dohotku EU-a, poljoprivrednici moraju poštovati niz osnovnih pravila. Međudjelovanje tog poštovanja pravila i potpora koje poljoprivrednici dobivaju naziva se višestruka sukladnost.

Pravila koja bi poljoprivrednici trebali poštovati:

 • propisani zahtjevi o upravljanju – primjenjuju se na sve poljoprivrednike bez obzira na to primaju li potporu u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)
 • dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti – primjenjuju se samo na poljoprivrednike koji primaju potporu u okviru ZPP-a.

Poljoprivrednicima koji krše propise EU-a o brizi za okoliš, javno zdravlje i zdravlje životinja, o dobrobiti životinja ili upravljanju zemljištem smanjit će se potpora EU-a, a moguće su i druge sankcije.

Propisani zahtjevi o upravljanju

Svi poljoprivrednici, bez obzira na to primaju li potporu ZPP-a ili ne, moraju poštovati propisane zahtjeve o upravljanju (SMR).

SMR uključuje pravila EU-a o zdravlju ljudi, životinja i bilja, o dobrobiti životinja i o okolišu.

Javno zdravlje, te zdravlje životinja i bilja

Dobrobit životinja

Okoliš

Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti

Osim propisanih zahtjeva o upravljanju, poljoprivrednici koji primaju potporu u okviru ZPP-a moraju poštovati standarde EU-a u pogledu dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (GAEC).

Ciljevi tih standarda:

 • spriječiti eroziju tla definiranjem minimalnog pokrova tla i minimalne prakse upravljanja zemljištem
 • održavati razinu organske tvari u tlu i strukturu tla
 • održavati trajne travnjake
 • štititi biološku raznolikost i očuvati obilježja krajobraza, na primjer zabranom rezanja živica i stabala u sezoni razmnožavanja ptica i podizanja ptića
 • štititi vode i upravljati njima uspostavom graničnih pojaseva duž vodotokova, odobravanjem upotrebe vode za navodnjavanje i zaštitom podzemnih voda od onečišćenja.

Sankcije za nepoštovanje obveza

U okviru sustava višestruke sukladnosti poljoprivrednicima koji ne poštuju pravila EU-a mogu se smanjiti sljedeće potpore:

 • izravna plaćanja (proizvodno nevezana ili povezana)
 • većina plaćanja za ruralni razvoj: plaćanja po površini, uključujući poljoprivredno-ekološke mjere, područja s prirodnim ograničenjima, mjere NATURA 2000, mjere pošumljavanja, plaćanja radi očuvanja šumskog okoliša, agrošumarstvo, ekološki uzgoj
 • plaćanja u sektoru vina: restrukturiranje i prenamjena vinograda i zelena berba.

Povezane informacije

Potpora dohotku

Ruralni razvoj

Novi ZPP: 2023. – 2027.

U lipnju 2021., nakon opsežnih pregovora između Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije, postignut je sporazum o reformi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Službeno je donesen 2. prosinca 2021., a novi ZPP počet će se primjenjivati 1. siječnja 2023.

U okviru novog ZPP-a postojeći sustavi uvjetovanosti i ekologizacije izmijenit će se tako da se uzmu u obzir veće zelene ambicije i da se pridonese ciljevima europskog zelenog plana. To uključuje uvođenje programa za ekologiju, kojima će se osigurati snažniji poticaji za poljoprivredne prakse koje pogoduju klimi i okolišu. Do 2023. primjenjuju se trenutačne mjere u skladu s odredbama prijelazne uredbe o ZPP- u.

Pravila

Na višestruku sukladnost primjenjuju se:

Događanja

 • Konferencije i sastanci na vrhu

EU Agri-Food Days

 • utorak 5. prosinca 2023., 09.30 - petak 8. prosinca 2023., 15.30 (CET)