Skip to main content
Agriculture and rural development

Kas ir pamata maksājumi

Pamata maksājums ir ienākumu atbalsta shēma lauksaimniekiem, kuri veic lauksaimniecisku darbību. Shēmai ir divi dažādi veidi.

  • Pamata maksājuma shēma
  • Vienotā platībmaksājuma shēma (VPMS), kas ir vienkāršota pārejas shēma

Pamata maksājuma shēma

PMS sistēmas pamats ir lauksaimniekiem piešķirtas maksājumtiesības. Pirmajā PMS īstenošanas gadā atbalsttiesīgajiem lauksaimniekiem tika piešķirtas maksājumtiesības. Parasti par katru atbalsttiesīgo hektāru pienācās viena maksājumtiesība (lai gan dažas Eiropas Savienības valstis ierobežoja piešķiramo maksājumtiesību skaitu). Pēc tam pamata maksājumu shēmas atbalstu ik gadu piešķir lauksaimniekiem, kuri savas maksājumtiesības ir “aktivizējuši”. Šāda aktivizēšana jāveic katru gadu, deklarējot atbalsttiesīgos hektārus un attiecīgi tiem pienākošās maksājumtiesības.

Pēc tam pamata maksājumu shēmas atbalstu ik gadu piešķir lauksaimniekiem, kuri savas maksājumtiesības ir “aktivizējuši”. Šāda aktivizēšana jāveic katru gadu, deklarējot atbalsttiesīgos hektārus un attiecīgi tiem pienākošās maksājumtiesības. Faktisko maksājumu veic aktīviem lauksaimniekiem, tas pamatojas uz lauksaimnieku turēto maksājumtiesību aktivizēšanu un tiek aprēķināts atkarībā no deklarētās atbalsttiesīgās zemes platības.

Visām konkrētam lauksaimniekam piešķirtajām maksājumtiesībām ir vienāda vērtība, tomēr ES valstīm ir tiesības noteikt maksājumtiesību vērtību atšķirības starp lauksaimniekiem. Šādā gadījumā tiek ņemts vērā tiešo maksājumu apjoms, ko iepriekš bija saņēmuši atsevišķi lauksaimnieki (vai to maksājumtiesību vērtība, kas bija lauksaimnieku rīcībā saskaņā ar iepriekšējo tiešo maksājumu režīmu). Šāda pieeja tiek izmantota, lai atbalsta summa nemainītos pārlieku krasi.

Tomēr viens no KLP mērķiem ir atbrīvoties no šiem vēsturiskajiem atsauces līmeņiem. ES valstis, kas piemēro šo pieeju, ir vienojušās pakāpeniski samazināt maksājumtiesību vērtību atšķirības un šīs vērtības pietuvināt vidējam rādītājam. Šo procesu bieži dēvē par “iekšējo konverģenci”. Saskaņā ar jauno KLP šīm valstīm būs jāturpina mazināt minētās atšķirības, un tām jāgādā, lai visu maksājumu vērtība 2026. gadā atbilstu vismaz 85 % no vidējās vērtības.

Vienotā platībmaksājuma shēma

Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā pamata maksājuma shēmas vietā izmanto vienotā platībmaksājuma shēmu (VPMS). VPMS ir pārejas pasākums, kas izriet no konkrēto valstu pievienošanās līgumiem.

VPMS neparedz maksājumtiesības, bet to vietā atbalstu izmaksā, pamatojoties vienīgi uz lauksaimnieku deklarētajiem atbalsttiesīgajiem hektāriem, un valsts teritorijā atbalsts par visiem hektāriem ir vienāds.

Citi ienākumu atbalsta maksājumi

Pamata maksājumu papildina citi ienākumu atbalsta maksājumi, kas vērsti uz konkrētiem jautājumiem vai konkrētu kategoriju saņēmējiem. Tādi ir, piemēram, maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem, zaļināšanas maksājumi un papildu brīvprātīgās shēmas, ko ES valstis var izvēlēties īstenot.

Jaunā KLP: 2023.–2027. gads

2021. gada jūnijā intensīvās sarunās starp Eiropas Parlamentu, ES Padomi un Eiropas Komisiju tika panākta vienošanās reformēt kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Šī vienošanās tika oficiāli pieņemta 2021. gada 2. decembrī, un jaunā KLP sāksies 2023. gada 1. janvārī.

Saskaņā ar jauno KLP tiks izmainīta līdzšinējā ienākumu atbalsta sistēma un ieviesti pasākumi, kas nodrošinās finanšu palīdzības taisnīgāku sadalījumu starp lauksaimniekiem un darba ņēmējiem visā ES. Līdz 2023. gadam turpināsies līdzšinējie ienākumu atbalsta pasākumi (saskaņā ar KLP pārejas regulas noteikumiem).

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES

Saskaņā ar izstāšanās līguma, kas noslēgts starp ES un Apvienoto Karalisti, 137. panta 1. punktu no 2020. pieprasījumu gada Apvienotajai Karalistei vairs nepiemēro ES regulējumu par tiešajiem maksājumiem. Līgumā noteiktajā pārejas periodā (proti, 2020. pieprasījumu gadā) Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.–109. pantu (par atbalstu, ko piešķir ES valstis) nepiemēro tiešo maksājumu shēmai, ko izmantotu Apvienotā Karaliste, bet ar noteikumu, ka šāda shēma ir ekvivalenta ES tiešo maksājumu shēmai, kas noteikta ES Regulā 1307/2013. Izstāšanās līgumā ir arī noteikts finansiālais ierobežojums, kuru pārejas periodā piemēro šādai Apvienotās Karalistes tiešo maksājumu shēmai.

Documents

27 SEPTEMBRIS 2018
Basic payment scheme – 2013 CAP reform
English
(386.25 KB - PDF)
Lejupielādēt

27 SEPTEMBRIS 2018
Basic payment scheme – internal convergence
English
(1002.72 KB - PDF)
Lejupielādēt

27 SEPTEMBRIS 2018
Single area payment scheme and Transitional national aid
English
(685.31 KB - PDF)
Lejupielādēt

24 OKTOBRIS 2018
Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Lejupielādēt