Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Objašnjenje programa osnovnog plaćanja

Osnovno plaćanje je program potpore dohotku za poljoprivrednike koji se bave poljoprivrednim djelatnostima. Postoje dvije vrste programa:

  • program osnovnih plaćanja (BPS)
  • program jedinstvenih plaćanja po površini (SAPS), pojednostavnjeni prijelazni program

Program osnovnog plaćanja

Temelj programa osnovnog plaćanja jesu prava na plaćanje dodijeljena poljoprivrednicima. U prvoj godini provedbe programa osnovnog plaćanja prava na plaćanje dodijeljena su poljoprivrednicima koji su ispunjavali uvjete. Općenito, svaki prihvatljivi hektar značio je dodjelu jednog prava na plaćanje (iako su neke države članice Europske unije primijenile ograničenja na broj prava na plaćanje koja se mogu dodijeliti). Potpora u okviru programa osnovnog plaćanja potom se godišnje dodjeljuje poljoprivrednicima koji ostvaruju pravo na plaćanje nakon „aktivacije” tog prava. Ta se aktivacija provodi svake godine prijavom prihvatljivih hektara s pratećim brojem prava na plaćanje.

Potpora u okviru programa osnovnog plaćanja potom se godišnje dodjeljuje poljoprivrednicima koji ostvaruju pravo na plaćanje nakon „aktivacije” tog prava. Ta se aktivacija provodi svake godine prijavom prihvatljivih hektara s pratećim brojem prava na plaćanje. Aktivni poljoprivrednici primaju stvarno plaćanje na temelju aktivacije svojih prava na plaćanje, a izračunava se u odnosu na prihvatljivo zemljište koje prijave.

Sva prava dodijeljena jednom poljoprivredniku imaju jednaku vrijednost, ali države članice EU-a imaju pravo odrediti razlike među vrijednostima prava dodijeljenih različitim poljoprivrednicima. U tom se slučaju uzima u obzir prijašnji iznos financijske potpore pojedinačnom poljoprivredniku (ili vrijednost prava koja je imao u okviru prethodnog sustava izravnih plaćanja). Time se želi izbjeći prenagli prekid u razini financijske potpore.

Međutim, udaljavanje od tih povijesnih referenci jedan je od ciljeva novog sustava. Zato su se države članice EU-a koje imaju takav pristup dogovorile da će postupno smanjivati razlike u vrijednosti prava i dovesti ih bliže EU-ovu prosjeku. Taj se postupak obično naziva „unutarnjom konvergencijom”. Prema novom ZPP-u te zemlje morat će nastaviti smanjivati te razlike i moraju se pobrinuti da sva plaćanja imaju vrijednost od najmanje 85 % prosjeka u 2026.

Program jedinstvenih plaćanja po površini

U Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj umjesto programa osnovnih plaćanja upotrebljava se program jedinstvenih plaćanja po površini. Program jedinstvenog plaćanja po površini prijelazna je mjera koja ima korijene u ugovorima o pristupanju konkretne države.

U programu jedinstvenog plaćanja po površini nema prava na plaćanje, nego se potpora isplaćuje isključivo na temelju prihvatljivih hektara koje poljoprivrednik prijavi, a iznos je isti za sve hektare u državi.

Ostala plaćanja potpore dohotku

Osnovno plaćanje dopunjuje se drugim plaćanjima potpore dohotku koji su namijenjeni za konkretni problem ili konkretnu vrstu korisnika. To uključuje plaćanja za mlade poljoprivrednike, plaćanja za ekologizaciju i dodatne fakultativne programe koje države članice EU-a odluče provesti.

Novi ZPP: 2023. – 2027.

U lipnju 2021., nakon opsežnih pregovora između Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije, postignut je sporazum o reformi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Službeno je donesen 2. prosinca 2021. a novi ZPP počet će se primjenjivati 1. siječnja 2023.

Novi ZPP unijet će promjene u postojeći sustav potpore dohotku, donijet će se mjere koje će osigurati pravedniju raspodjelu financijske pomoći poljoprivrednicima i radnicima u EU-u. Do 2023. primjenjivat će se trenutačne mjere potpore za dohodak u skladu s odredbama prijelazne uredbe o ZPP-u.

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a

U skladu s člankom 137. stavkom 1. drugim podstavkom Sporazuma o povlačenju između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, od godine zahtjeva 2020. zakonodavstvo EU-a o izravnim plaćanjima ne primjenjuje se na Ujedinjenu Kraljevinu. Tijekom prijelaznog razdoblja utvrđenog tim sporazumom (tj. godina podnošenja zahtjeva 2020.) članci od 107. do 109. Ugovora o funkcioniranju EU-a (o potporama koje dodjeljuju države članice EU-a) ne primjenjuju se na program izravnih plaćanja koji bi se primjenjivao u Ujedinjenoj Kraljevini, ako je takav program istovrijedan programu izravnih plaćanja EU-a utvrđenom u Uredbi (EU) br. 1307/2013. Sporazumom o povlačenju određeno je i financijsko ograničenje koje se tijekom prijelaznog razdoblja primjenjuje na takav program izravnih plaćanja Ujedinjene Kraljevine.

Documents

27 RUJAN 2018
Basic payment scheme – 2013 CAP reform
English
(386.25 KB - PDF)
Preuzimanje

27 RUJAN 2018
Basic payment scheme – internal convergence
English
(1002.72 KB - PDF)
Preuzimanje

27 RUJAN 2018
Single area payment scheme and Transitional national aid
English
(685.31 KB - PDF)
Preuzimanje

24 LISTOPAD 2018
Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Preuzimanje