Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Agriculture and rural development

Οι βασικές ενισχύσεις με απλά λόγια

Η βασική ενίσχυση είναι ένα καθεστώς εισοδηματικής στήριξης για τους γεωργούς που ασχολούνται με γεωργικές δραστηριότητες. Υπάρχουν δύο ειδών καθεστώτα.

  • Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ)
  • Το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ), που είναι ένα απλουστευμένο μεταβατικό καθεστώς.

Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης

Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης βασίζεται στα δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται στους γεωργούς. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του ΚΒΕ χορηγήθηκαν δικαιώματα ενίσχυσης στους επιλέξιμους γεωργούς. Κατά γενικό κανόνα, κάθε επιλέξιμο εκτάριο παρείχε ένα δικαίωμα ενίσχυσης (παρότι ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλαν περιορισμούς στον αριθμό των δικαιωμάτων που μπορούσαν να χορηγηθούν). Η στήριξη στο πλαίσιο του ΚΒΕ χορηγείται ετησίως στους γεωργούς που διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης μόλις «ενεργοποιήσουν» τα δικαιώματα αυτά. Η ενεργοποίηση γίνεται ετησίως με τη δήλωση των επιλέξιμων εκταρίων και του αριθμού δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Η στήριξη στο πλαίσιο του ΚΒΕ χορηγείται ετησίως στους γεωργούς που διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης μόλις «ενεργοποιήσουν» τα δικαιώματα αυτά. Η ενεργοποίηση γίνεται ετησίως με τη δήλωση των επιλέξιμων εκταρίων και του αριθμού δικαιωμάτων ενίσχυσης. Η ενίσχυση χορηγείται σε ενεργούς γεωργούς με βάση την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχουν και υπολογίζεται σε σχέση με την επιλέξιμη γη που δηλώνουν.

Όλα τα δικαιώματα που χορηγούνται σε έναν γεωργό είναι ίσης αξίας, αλλά οι χώρες της ΕΕ μπορούν να προβλέψουν δικαιώματα διαφορετικής αξίας μεταξύ των γεωργών. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο επίπεδο των ενισχύσεων στους μεμονωμένους γεωργούς (ή η αξία των δικαιωμάτων που κατείχαν δυνάμει του προηγούμενου καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων). Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν αιφνίδιες διαταραχές στο επίπεδο στήριξης που λαμβάνουν.

Ωστόσο, ένας από τους στόχους της ΚΓΠ είναι η απομάκρυνση από αυτές τις ιστορικές αναφορές. Ως εκ τούτου, οι χώρες της ΕΕ που υιοθετούν αυτή την προσέγγιση έχουν συμφωνήσει να μειώσουν προοδευτικά τις διαφορές στις αξίες των δικαιωμάτων ώστε οι αξίες αυτές να προσεγγίσουν τον μέσο όρο της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή συχνά αποκαλείται «εσωτερική σύγκλιση». Στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ, οι χώρες αυτές θα πρέπει να εξακολουθήσουν να μειώνουν αυτές τις διαφορές και να διασφαλίσουν ότι η αξία όλων των ενισχύσεων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 85 % του μέσου όρου το 2026.

Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης

Στη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, αντί του ΚΒΕ εφαρμόζεται το ΚΕΣΕ. Το ΚΕΣΕ είναι ένα μεταβατικό μέτρο που βασίζεται στις συνθήκες προσχώρησης των συγκεκριμένων χωρών.

Στο ΚΕΣΕ δεν υπάρχουν δικαιώματα ενίσχυσης, αλλά η στήριξη χορηγείται αποκλειστικά με βάση τα επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν οι γεωργοί και το επίπεδό της είναι το ίδιο για όλα τα εκτάρια σε μία χώρα.

Άλλες ενισχύσεις εισοδηματικής στήριξης

Η βασική ενίσχυση συμπληρώνεται με άλλες ενισχύσεις εισοδηματικής στήριξης που επικεντρώνονται σε ειδικά ζητήματα ή ειδικές κατηγορίες δικαιούχων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ενισχύσεις για τους νέους γεωργούς, οι ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού και τα πρόσθετα προαιρετικά καθεστώτα που μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν οι χώρες της ΕΕ.

Νέα ΚΓΠ: 2023-2027

Τον Ιούνιο του 2021, κατόπιν εκτεταμένων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε επίσημα στις 2 Δεκεμβρίου 2021 και η νέα ΚΓΠ θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2023.

Στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ θα γίνουν αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα εισοδηματικής στήριξης και θα ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί δικαιότερη κατανομή της χρηματοδοτικής στήριξης για τους γεωργούς και τους εργαζομένους σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα ισχύοντα μέτρα εισοδηματικής στήριξης θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται μέχρι το 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του μεταβατικού κανονισμού για την ΚΓΠ.

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, από το έτος υποβολής αιτήσεων 2020 η νομοθεσία της ΕΕ για τις άμεσες ενισχύσεις δεν εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που ορίζει η εν λόγω συμφωνία (δηλ. έτος υποβολής αιτήσεων 2020), τα άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγούνται από τις χώρες της ΕΕ) δεν θα ισχύουν για το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων που θα εφαρμόσει ενδεχομένως το Ηνωμένο Βασίλειο, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω καθεστώς θα είναι ισοδύναμο με το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Η συμφωνία αποχώρησης ορίζει επίσης το χρηματοδοτικό περιθώριο που ισχύει για κάθε καθεστώς άμεσων ενισχύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Documents

27 ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2018
Basic payment scheme – 2013 CAP reform
English
(386.25 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

27 ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2018
Basic payment scheme – internal convergence
English
(1002.72 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

27 ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2018
Single area payment scheme and Transitional national aid
English
(685.31 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

24 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2018
Eligibility for income support
English
(157.79 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση