Skip to main content
Agriculture and rural development

Andra frivilliga stödsystem

Hjälp till små och medelstora gårdar, gårdar i områden med naturliga begränsningar och sektorer i svårigheter.