Skip to main content
Agriculture and rural development

Dodatne neobvezne sheme

Pomoč malim in srednjim kmetijam, kmetom, ki delujejo na območjih z naravnimi omejitvami, in sektorjem v težavah.