Skip to main content
Agriculture and rural development

Ďalšie voliteľné režimy

Pomoc malým a stredným poľnohospodárskym podnikom, poľnohospodárom, ktorí pôsobia v oblastiach s prírodnými obmedzeniami alebo v odvetviach, ktoré čelia ťažkostiam.