Skip to main content
Agriculture and rural development

Täiendavad vabatahtlikud kavad

Toetused väikestele ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele ning nendele, kes tegutsevad looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladel ja raskustesse sattunud põllumajandussektorites.