Skip to main content
Agriculture and rural development

Další volitelné režimy

Pomoc malým a středním podnikům, zemědělcům, kteří působí v oblastech s přírodními omezeními, nebo v odvětvích, která se potýkají s obtížemi.