Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Допълнителни незадължителни схеми

Подпомагане на малки и средни стопанства, земеделски стопани, които работят в райони с природни ограничения, и сектори, изправени пред затруднения.