Skip to main content
Agriculture and rural development

Vad är frivilligt kopplat stöd?

I den gemensamma jordbrukspolitiken har kopplingen mellan inkomststöd och produktion av specifika produkter gradvis tagits bort. Tanken är att undvika överproduktion av vissa produkter och se till att bönderna producerar det som efterfrågas på marknaden.

Men i vissa fall kan sektorer i svårigheter behöva stöd. Systemet med frivilligt kopplat stöd ska mildra svårigheterna så att inte produktionen upphör och andra delar av leveranskedjan eller tillhörande marknader drabbas.

EU-länderna kan därför fortsätta att koppla en begränsad del av inkomststödet till vissa sektorer eller produkter. Det finns dock vissa villkor och strikta begränsningar för att minska risken för snedvridning av marknaden.

En ny jordbrukspolitik för 2023–2027

Efter intensiva förhandlingar enades Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen i juni 2021 om en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. Den nya jordbrukspolitiken börjar gälla den 1 januari 2023.

Med de nya reglerna ändras systemet för inkomststöd så att det ekonomiska stödet till lantbrukare och arbetstagare i EU fördelas mer rättvist. Fram till 2023 fortsätter nuvarande regler för inkomststöd att gälla i enlighet med övergångsförordningen.

Hur fungerar det i praktiken?

Frivilligt kopplat stöd är ett produktionsbegränsande system som ska begränsa snedvridningen av marknadskonkurrensen.

De sektorer som kan komma i fråga är spannmål, oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt och grönsaker samt skottskog med kort omloppstid.

För att finansiera frivilligt kopplat stöd kan EU-länderna använda

  • upp till 8 % av sin totala budget för inkomststöd
  • upp till 13 % av budgeten om vissa villkor är uppfyllda
  • en ännu större andel om EU-kommissionen godkänner det och om stödet uppfyller mycket strikta kriterier
  • ytterligare 2 % för att specifikt stödja produktionen av proteingrödor.

EU-länderna kan alltid ändra sina beslut om frivilligt kopplat stöd. Ändringar gjorda före den 1 augusti börjar gälla följande år.

Alla EU-länder utom Tyskland har beslutat att tillämpa systemet mellan 2015 och 2020.

Finansieringsbeloppen och vilka sektorer som omfattas varierar stort mellan länderna.

Documents

25 MAJ 2022
Voluntary coupled support all sectors supported – Member States’ support decisions applicable for claim year 2022
English
(1.45 MB - PDF)
Ladda ner

8 SEPTEMBER 2021
Voluntary coupled support: all sectors supported – Member States’ support decisions applicable form claim year 2021
English
(1.71 MB - PDF)
Ladda ner

16 JULI 2020
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States for claim year 2020
English
(1.58 MB - PDF)
Ladda ner

16 SEPTEMBER 2019
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2018
English
(516.5 KB - PDF)
Ladda ner

27 SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2016
English
(1.26 MB - PDF)
Ladda ner

27 SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: sectors mostly supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.04 MB - PDF)
Ladda ner

27 SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: other sectors supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(404.9 KB - PDF)
Ladda ner