Skip to main content
Agriculture and rural development

Čo je dobrovoľná viazaná podpora?

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky sa postupne odstraňuje spojenie medzi platbami na podporu príjmu a výrobou konkrétnych produktov („oddelené platby“). Cieľom je zabrániť nadmernej výrobe určitých produktov a zabezpečiť, aby poľnohospodári reagovali na skutočný dopyt na trhu.

V niektorých situáciách však môže byť potrebná cielená pomoc pre konkrétny poľnohospodársky sektor alebo subsektor, ktorý čelí ťažkostiam. Režim dobrovoľnej viazanej podpory má zabrániť vyhroteniu týchto ťažkostí, ktoré by mohli spôsobiť ukončenie výroby a ovplyvniť ďalšie časti dodávateľského reťazca alebo súvisiace trhy.

Krajiny EÚ preto môžu aj naďalej spájať (viazať) obmedzenú sumu platieb na podporu príjmu s určitými sektormi alebo produktmi. Táto podpora podlieha rôznym podmienkam a prísnym obmedzeniam, aby sa zmiernilo riziko narušenia trhu.

Nová SPP: 2023 – 2027

V júni 2021 sa po rozsiahlych rokovaniach medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou dosiahla dohoda o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Nová SPP sa začne uplatňovať 1. januára 2023.

V rámci novej SPP sa vykonajú zmeny v existujúcom systéme podpory príjmu, pričom sa prijmú opatrenia na zabezpečenie spravodlivejšieho rozdelenia finančnej podpory pre poľnohospodárov a pracovníkov v celej EÚ. Súčasné opatrenia na podporu príjmu budú pokračovať až do roku 2023 v súlade s ustanoveniami prechodného nariadenia o SPP.

Dobrovoľná viazaná podpora v praxi

Dobrovoľná viazaná podpora je tzv. schéma obmedzujúca výrobu, ktorej cieľom je obmedziť narušenie hospodárskej súťaže.

K sektorom s potenciálnym nárokom na podporu patria obilniny, olejnaté semená, bielkovinové plodiny, strukoviny, ľan, konope, ryža, orechy, zemiaky na výrobu škrobu, mlieko a mliečne výrobky, osivo, ovčie a kozie mäso, hovädzie a teľacie mäso, olivový olej, húsenice priadky morušovej, sušené krmivo, chmeľ, cukrová repa, trstina a čakanka, ovocie a zelenina a mladiny s krátkodobým striedaním.

Pri financovaní dobrovoľnej viazanej podpory sa krajiny EÚ riadia niekoľkými usmerneniami:

  • môžu využiť až 8 % svojho celkového rozpočtu na podporu príjmu,
  • pri splnení určitých nevyhnutných podmienok možno túto úroveň zvýšiť na 13 %,
  • so súhlasom Európskej komisie možno tento limit zvýšiť na viac ako 13 %, ak podpora zodpovedá veľmi prísnym kritériám,
  • tento podiel možno zvýšiť o ďalšie 2 % na osobitnú podporu produkcie bielkovinových plodín.

Krajiny EÚ môžu svoje rozhodnutie v oblasti dobrovoľnej viazanej podpory prehodnotiť vždy do 1. augusta v danom roku s účinnosťou od nasledujúceho roka.

Všetky krajiny EÚ okrem Nemecka sa rozhodli uplatniť túto schému v rokoch 2015 – 2020.

Výška financovania a škála pokrytých sektorov sa výrazne líši v závislosti od konkrétnej krajiny EÚ.

Documents

25. MÁJA 2022
Voluntary coupled support all sectors supported – Member States’ support decisions applicable for claim year 2022
English
(1.45 MB - PDF)
Stiahnuť

8. SEPTEMBRA 2021
Voluntary coupled support: all sectors supported – Member States’ support decisions applicable form claim year 2021
English
(1.71 MB - PDF)
Stiahnuť

16. JÚLA 2020
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States for claim year 2020
English
(1.58 MB - PDF)
Stiahnuť

16. SEPTEMBRA 2019
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2018
English
(516.5 KB - PDF)
Stiahnuť

27. SEPTEMBRA 2018
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2016
English
(1.26 MB - PDF)
Stiahnuť

27. SEPTEMBRA 2018
Voluntary coupled support: sectors mostly supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.04 MB - PDF)
Stiahnuť

27. SEPTEMBRA 2018
Voluntary coupled support: other sectors supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(404.9 KB - PDF)
Stiahnuť

Podujatia

  • Konferencie a samity

EU Agri-Food Days

  • utorok 5. decembra 2023, 09:30 - piatok 8. decembra 2023, 15:30 (CET)