Skip to main content
Agriculture and rural development

Dobrowolne wsparcie związane z produkcją

Na czym polega dobrowolne wsparcie związane z produkcją

W ramach wspólnej polityki rolnej stopniowo zniesiono powiązanie między otrzymywaniem płatności z tytułu wsparcia dochodu a wytwarzaniem określonych produktów (nastąpiło „oddzielenie” od produkcji). Ma to zapobiec nadprodukcji niektórych produktów i zapewnić, by rolnicy reagowali na rzeczywiste zapotrzebowanie rynkowe.

W niektórych sytuacjach potrzebna może okazać się pomoc dla konkretnego sektora lub podsektora rolnego, który boryka się z trudnościami. System dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją ma zapobiegać nasileniu się tych trudności, które mogłyby spowodować zaniechanie produkcji i negatywnie wpłynąć na inne części łańcucha dostaw lub rynki powiązane.

W związku z tym kraje UE mogą w dalszym ciągu łączyć (powiązać) ograniczoną kwotę płatności z tytułu wsparcia dochodu z niektórymi sektorami lub produktami. Jest to uzależnione od spełnienia różnych warunków i rygorystycznych ograniczeń mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakłóceń na rynku.

Nowa WPR na lata 2023–2027

W czerwcu 2021 r., po szeroko zakrojonych negocjacjach między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską, osiągnięto porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR). Nowa WPR wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

W ramach nowej WPR wprowadzone zostaną zmiany w istniejącym systemie wsparcia dochodu i środki mające zapewnić sprawiedliwszy podział wsparcia finansowego dla rolników i pracowników w całej UE. Do 2023 r. obecne środki wsparcia dochodu będą kontynuowane, zgodnie z przepisami rozporządzenia przejściowego w sprawie WPR.

Dobrowolne wsparcie związane z produkcją w praktyce

Dobrowolne wsparcie związane z produkcją jest tzw. systemem ograniczającym produkcję i ma na celu zminimalizowanie zakłóceń konkurencji na rynku.

Potencjalnie kwalifikujące się sektory obejmują: zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniaki skrobiowe, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowinę i cielęcinę, oliwę z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, buraki cukrowe, trzcinę cukrową i cykorię, owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej rotacji.

Aby sfinansować dobrowolne wsparcie związane z produkcją, kraje UE mają do dyspozycji szereg wytycznych:

  • można wykorzystać do 8 proc. łącznych środków przeznaczonych na wsparcie dochodu
  • jeżeli spełnione są pewne warunki wstępne, można zwiększyć ten odsetek do 13 proc.
  • odsetek ten może być wyższy niż 13 proc., jeżeli zostanie zatwierdzony przez Komisję UE, a wsparcie będzie spełniać bardzo surowe kryteria
  • odsetek ten może zostać zwiększony o dodatkowe 2 proc. w przypadku wsparcia produkcji roślin wysokobiałkowych.

Kraje UE mogą zmienić swoje decyzje dotyczące dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją do dnia 1 sierpnia danego roku, ze skutkiem od następnego roku.

Wszystkie kraje UE z wyjątkiem Niemiec podjęły decyzję o zastosowaniu tego systemu w latach 2015–2020.

Między poszczególnymi krajami UE występują znaczne różnice, jeżeli chodzi o kwotę finansowania i rodzaje sektorów objętych wsparciem.

Documents

25 MAJ 2022
Voluntary coupled support all sectors supported – Member States’ support decisions applicable for claim year 2022
English
(1.45 MB - PDF)
Pobierz

8 WRZESIEŃ 2021
Voluntary coupled support: all sectors supported – Member States’ support decisions applicable form claim year 2021
English
(1.71 MB - PDF)
Pobierz

16 LIPIEC 2020
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States for claim year 2020
English
(1.58 MB - PDF)
Pobierz

16 WRZESIEŃ 2019
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2018
English
(516.5 KB - PDF)
Pobierz

27 WRZESIEŃ 2018
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2016
English
(1.26 MB - PDF)
Pobierz

27 WRZESIEŃ 2018
Voluntary coupled support: sectors mostly supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.04 MB - PDF)
Pobierz

27 WRZESIEŃ 2018
Voluntary coupled support: other sectors supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(404.9 KB - PDF)
Pobierz