Skip to main content
Agriculture and rural development

Apie savanorišką susietąją paramą

Pagal bendrą žemės ūkio politiką palaipsniui buvo atsisakoma pajamų rėmimo išmokų gavimo ir konkrečių produktų gamybos sąsajos (jie buvo atsiejami). Taip siekta išvengti perteklinės tam tikrų produktų gamybos ir užtikrinti, kad ūkininkai reaguotų į tikrą paklausą rinkoje.

Tačiau jeigu konkretus žemės ūkio sektorius arba subsektorius patiria sunkumų, kai kuriais atvejais jam gali būti reikalinga tikslinė pagalba. Savanoriškos susietosios paramos sistema siekiama neleisti didėti tokiems sunkumams, dėl kurių gali būti atsisakyta gamybos ir kurie gali paveikti kitas tiekimo grandinės dalis arba susijusias rinkas.

Todėl ES šalys gali toliau sieti ribotą pajamų rėmimo išmokų skaičių su tam tikrais sektoriais arba produktais, tačiau privalu laikytis įvairių sąlygų ir griežtų ribų, kuriomis siekiama sušvelninti rinkos iškraipymo riziką.

Naujoji 2023–2027 m. BŽŪP

2021 m. birželio mėn. po išsamių Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos derybų buvo pasiektas susitarimas dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos. Naujoji BŽŪP bus pradėta įgyvendinti 2023 m. sausio 1 d.

Pagal naująją BŽŪP bus pakeista esama pajamų rėmimo sistema ir imamasi priemonių teisingesniam finansinės paramos paskirstymui ūkininkams ir darbuotojams visoje ES užtikrinti. Iki 2023 m., laikantis BŽŪP pereinamojo laikotarpio reglamento nuostatų, bus toliau taikomos dabartinės pajamų rėmimo priemonės.

Savanoriška susietoji parama praktikoje

Savanoriška susietoji parama dar vadinama gamybos ribojimo sistema ir yra skirta rinkos konkurencijos iškraipymui apriboti.

Potencialiai tinkami finansuoti sektoriai yra grūdų, aliejingųjų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių bei trumpos rotacijos želdinių.

Finansuodamos savanorišką susietąją paramą ES šalys laikosi kelių gairių:

  • jos gali naudoti iki 8 % savo bendro pajamų rėmimo biudžeto,
  • jei laikomasi tam tikrų būtinų sąlygų, šią dalį galima padidinti iki 13 %,
  • ši dalis gali būti padidinta dar daugiau negu 13 %, jei tai patvirtina Europos Komisija ir jei parama atitinka labai griežtus kriterijus,
  • ši procentinė dalis gali būti papildomai padidinta dar 2 % siekiant paremti baltyminių augalų gamybą.

ES šalys gali peržiūrėti savo sprendimus dėl savanoriškos susietosios paramos bet kuriais metais iki rugpjūčio 1 d., o jie įsigalioja nuo kitų metų.

Visos ES šalys, išskyrus Vokietiją, nusprendė taikyti sistemą 2015–2020 m.

Finansavimo suma ir sektoriai, kuriems parama gali būti skirta, įvairiose ES šalyse labai skiriasi.

Documents

2022 M. GEGUŽĖS 25 D.
Voluntary coupled support all sectors supported – Member States’ support decisions applicable for claim year 2022
English
(1.45 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

2021 M. RUGSĖJO 8 D.
Voluntary coupled support: all sectors supported – Member States’ support decisions applicable form claim year 2021
English
(1.71 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

2020 M. LIEPOS 16 D.
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States for claim year 2020
English
(1.58 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

2019 M. RUGSĖJO 16 D.
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2018
English
(516.5 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

2018 M. RUGSĖJO 27 D.
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2016
English
(1.26 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

2018 M. RUGSĖJO 27 D.
Voluntary coupled support: sectors mostly supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.04 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

2018 M. RUGSĖJO 27 D.
Voluntary coupled support: other sectors supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(404.9 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Renginiai

  • Konferencijos ir aukščiausiojo lygio susitikimai

EU Agri-Food Days

  • 2023 m. gruodžio 5 d., antradienis, 09:30 val. - 2023 m. gruodžio 8 d., penktadienis, 15:30 val. (CET)