Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Dobrovoljna proizvodno vezana potpora

Što je dobrovoljna proizvodno vezana potpora?

U okviru zajedničke poljoprivredne politike postupno se ukida povezanost primanja potpore dohotku i proizvodnje određenih proizvoda („proizvodno nevezana potpora”). Time se nastoji izbjeći prekomjerna proizvodnja određenih proizvoda i osigurati da poljoprivrednici odgovaraju na stvarnu tržišnu potražnju.

Međutim, u nekim slučajevima može biti potrebna ciljana potpora određenom sektoru ili podsektoru poljoprivrede koji se nalazi u poteškoćama. Programom dobrovoljne proizvodno vezane potpore nastoji se spriječiti da se poteškoće prošire jer bi to moglo dovesti do napuštanja proizvodnje i utjecati na druge dijelove lanca opskrbe ili povezana tržišta.

Stoga države članice EU-a mogu i dalje ograničen iznos potpore dohotku povezivati s određenim sektorima ili proizvodima, no pritom moraju ispuniti razne uvjete i poštovati stroga ograničenja kako bi se smanjio rizik narušavanja tržišta.

Novi ZPP: 2023. – 2027.

U lipnju 2021., nakon opsežnih pregovora između Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije, postignut je dogovor o reformi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Novi ZPP počet će se primjenjivati 1. siječnja 2023.

U okviru novog ZPP-a izmijenit će se postojeći sustav potpore dohotku te će se uvesti mjere kojima će se osigurati pravednija raspodjela financijske potpore za poljoprivrednike i radnike u cijelom EU-u. Do 2023. i dalje će se primjenjivati trenutačne mjere potpore dohotku u skladu s odredbama prijelazne uredbe o ZPP-u.

Dobrovoljna proizvodno vezana potpora u praksi

Dobrovoljna proizvodno vezana potpora jest program ograničavanja proizvodnje te je osmišljena kako bi se ograničilo narušavanje tržišnog natjecanja.

Može se dodijeliti za sljedeće sektore: žitarice, uljarice, proteinske usjeve, mahunasto povrće u zrnu, lan, konoplju, rižu, orašasto voće, krumpir za proizvodnju škroba, mlijeko i mliječne proizvode, sjeme, ovčje i kozje meso, goveđe i teleće meso, maslinovo ulje, dudov svilac, sušenu krmu, hmelj, šećernu repu, šećernu trsku i cikoriju, voće i povrće i kulture kratkih ophodnji.

Kako bi financirale dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu, države članice EU-a slijede niz smjernica:

  • mogu iskoristiti do 8 % svojeg ukupnog proračuna za potporu dohotku
  • taj se postotak može povećati na 13 % ako su ispunjeni određeni preduvjeti
  • taj se postotak može povećati na više od 13 % ako to odobri Europska komisija i ako potpora ispunjava vrlo stroge kriterije
  • taj se postotak može povećati za dodatna 2 % ako se posebno podupire proizvodnja proteinskih usjeva.

Države članice EU-a mogu preispitati svoje odluke o dobrovoljnoj proizvodno vezanoj potpori do 1. kolovoza svake godine, s učinkom od sljedeće godine.

Sve su države članice EU-a osim Njemačke odlučile primijeniti taj program u razdoblju od 2015. do 2020.

Iznos financiranja i raspon obuhvaćenih sektora među njima se uvelike razlikuje.

Documents

25 SVIBANJ 2022
Voluntary coupled support all sectors supported – Member States’ support decisions applicable for claim year 2022
English
(1.45 MB - PDF)
Preuzimanje

8 RUJAN 2021
Voluntary coupled support: all sectors supported – Member States’ support decisions applicable form claim year 2021
English
(1.71 MB - PDF)
Preuzimanje

16 SRPANJ 2020
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States for claim year 2020
English
(1.58 MB - PDF)
Preuzimanje

16 RUJAN 2019
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2018
English
(516.5 KB - PDF)
Preuzimanje

27 RUJAN 2018
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2016
English
(1.26 MB - PDF)
Preuzimanje

27 RUJAN 2018
Voluntary coupled support: sectors mostly supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.04 MB - PDF)
Preuzimanje

27 RUJAN 2018
Voluntary coupled support: other sectors supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(404.9 KB - PDF)
Preuzimanje