Skip to main content
Agriculture and rural development

Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki

Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki

Yhteisessä maatalouspolitiikassa on asteittain poistettu tulotukimaksujen ja tiettyjen tuotteiden tuotannon välinen kytkös (ns. tuotannosta irrotettu tuki). Tarkoituksena on välttää tiettyjen tuotteiden ylituotantoa ja varmistaa, että viljelijöiden tuotanto vastaa todellista markkinakysyntää.

Joissakin tilanteissa kohdennettu tuki vaikeuksissa oleville maatalouden tuotannonaloille tai alasektoreille on kuitenkin tarpeen. Vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen järjestelmän tavoitteena on estää vaikeuksien paheneminen, mikä voi johtaa tuotantotoiminnasta luopumiseen ja vaikuttaa muihin elintarvikeketjun toimijoihin ja alaan liittyviin markkinoihin.

Tämän vuoksi EU-maat saavat edelleen kytkeä rajoitetun määrän tulotukimaksuista tiettyihin tuotannonaloihin tai tuotteisiin (ns. tuotantosidonnainen tulotuki). Tukeen sovelletaan erilaisia ehtoja ja tiukkoja rajoituksia, joilla vähennetään markkinoiden vääristymisen riskiä.

Uusi yhteinen maatalouspolitiikka 2023–2027

Laajojen neuvottelujen jälkeen Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio sopivat kesäkuussa 2021 yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa aletaan soveltaa 1.1.2023.

Uudessa maatalouspolitiikassa muutetaan nykyistä tulotukijärjestelmää siten, että varmistetaan rahoitustuen jakaminen oikeudenmukaisemmin viljelijöille ja työntekijöille kaikkialla EU:ssa. Tulotukea myönnetään nykymuodossaan vuoteen 2023 saakka yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan siirtymäasetuksen mukaisesti.

Tukimaksut

Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki on tuotannonrajoitusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on rajoittaa kilpailun vääristymistä.

Tukikelpoisia tuotannonaloja ovat vilja, öljysiemenet, valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä lyhytkiertoinen energiapuu.

Vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen järjestelmässä EU-maiden on noudatettava seuraavia sääntöjä:

  • Ne voivat käyttää tähän tukeen enintään 8 % koko tulotukibudjetistaan.
  • Jos tietyt ehdot täyttyvät, ne voivat nostaa tuen määrän 13 %:iin.
  • Ne voivat nostaa tuen määrän yli 13 %:iin, jos Euroopan komissio hyväksyy tuen korotuksen ja tuki täyttää tiukat kriteerit.
  • Tuen määrää voidaan korottaa edelleen 2 prosenttiyksiköllä, jos tuki käytetään valkuaiskasvien tuotannon tukemiseen.

EU-maat voivat vuosittain 1. elokuuta mennessä tarkistaa vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea koskevia päätöksiään, ja uudet päätökset tulevat voimaan seuraavasta vuodesta alkaen.

Kaikki EU-maat Saksaa lukuun ottamatta päättivät soveltaa järjestelmää vuosina 2015–2020.

Tuen määrä ja sen kattamat alat vaihtelevat suuresti maiden välillä.

Documents

25 TOUKOKUU 2022
Voluntary coupled support all sectors supported – Member States’ support decisions applicable for claim year 2022
English
(1.45 MB - PDF)
Lataa

8 SYYSKUU 2021
Voluntary coupled support: all sectors supported – Member States’ support decisions applicable form claim year 2021
English
(1.71 MB - PDF)
Lataa

16 HEINÄKUU 2020
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States for claim year 2020
English
(1.58 MB - PDF)
Lataa

16 SYYSKUU 2019
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2018
English
(516.5 KB - PDF)
Lataa

27 SYYSKUU 2018
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2016
English
(1.26 MB - PDF)
Lataa

27 SYYSKUU 2018
Voluntary coupled support: sectors mostly supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.04 MB - PDF)
Lataa

27 SYYSKUU 2018
Voluntary coupled support: other sectors supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(404.9 KB - PDF)
Lataa