Skip to main content
Agriculture and rural development

Vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus

Tootmiskohustusega seotud vabatahtliku toetuse tutvustus

Ühise põllumajanduspoliitika raames on seos sissetulekutoetuse maksete ja konkreetsete toodete tootmise vahel järk-järgult kaotatud (s.o toodanguga sidumata sissetulekutoetus). Seda tehakse selleks, et hoida ära konkreetsete toodete ületootmine ja et põllumajandustootja toodang vastaks tegelikule nõudlusele.

Mõnes raskes olukorras on siiski vaja kindlale põllumajandussektorile või allsektorile anda sihttoetust. Tootmiskohustusega seotud vabatahtliku toetuse kava eesmärk on hoida ära raskuste suurenemine, mis võib põhjustada tootmisest loobumise ja võib seega mõjutada tarneahela muid osi või seotud turgusid.

Seepärast võivad ELi riigid endiselt piiratud arvu sissetulekutoetustest siduda teatavate toodete või sektoritega. Seejuures tuleb järgida mitmesuguseid nõudeid ja rangeid piiranguid, et leevendada turumoonutuste riski.

Uus ÜPP: 2023–27

Pärast põhjalikke läbirääkimisi Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel jõuti 2021. aasta juunis kokkuleppele ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformis. Uus ÜPP jõustub 1. jaanuaril 2023.

Uue ÜPP raames muudetakse kehtivat sissetulekutoetuste süsteemi meetmega, millega tagatakse põllumajandustootjatele ja töötajatele antava rahalise toetuse õiglasem jaotamine kogu ELis. Kehtivaid meetmeid kohaldatakse kooskõlas ÜPP üleminekumääruse sätetega kuni 2023. aastani.

Kuidas see praktikas toimib?

Vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus kujutab endast tootmise piiramise kava ja selle eesmärk on piirata turukonkurentsi moonutamist.

Võimalikud abikõlblikud tooted on teravili, õliseemned, valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga madalmets.

Tootmiskohustusega seotud vabatahtliku toetuse rahastamiseks järgivad ELi riigid mitmeid suuniseid:

  • nad võivad kasutada kuni 8% sissetulekutoetuse kogueelarvest;
  • teatavate tingimuste täitmise korral on lubatud seda suurendada 13%-ni;
  • Euroopa komisjoni heakskiidul ning väga rangete kriteeriumide täitmise korral võib toetust suurendada rohkem kui 13%-ni;
  • veel 2% suurendamine on lubatud valgurikaste kultuuride tootmise toetamiseks.

ELi riigid võivad oma vabatahtlike toetuste kohta tehtud otsuseid muuta jooksva aasta 1. augustini, misjärel muudatus jõustub järgmisel aastal.

Kõik ELi riigid, välja arvatud Saksamaa, otsustasid rakendada seda kava ajavahemikus 2015–2020.

Toetuse suurus ja toetatavad sektorid erinevad ELi riikides märkimisväärselt.

Documents

25 MAI 2022
Voluntary coupled support all sectors supported – Member States’ support decisions applicable for claim year 2022
English
(1.45 MB - PDF)
Laadige alla

8 SEPTEMBER 2021
Voluntary coupled support: all sectors supported – Member States’ support decisions applicable form claim year 2021
English
(1.71 MB - PDF)
Laadige alla

16 JUULI 2020
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States for claim year 2020
English
(1.58 MB - PDF)
Laadige alla

16 SEPTEMBER 2019
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2018
English
(516.5 KB - PDF)
Laadige alla

27 SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2016
English
(1.26 MB - PDF)
Laadige alla

27 SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: sectors mostly supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.04 MB - PDF)
Laadige alla

27 SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: other sectors supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(404.9 KB - PDF)
Laadige alla