Skip to main content
Agriculture and rural development

Kort om frivillig koblet støtte

Forbindelsen mellem modtagelsen af indkomststøtte og produktionen af bestemte produkter er gradvist blevet fjernet ("afkoblet") inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. Det har man gjort for at undgå overproduktion af visse produkter og for at sikre, at landbrugerne reagerer på den reelle markedsefterspørgsel.

I visse tilfælde kan det dog være nødvendigt at yde målrettet støtte til en specifik landbrugssektor eller delsektor, som oplever vanskeligheder. Ordningen om frivillig koblet støtte skal hjælpe med at forhindre, at sådanne problemer eskalerer, hvilket kunne føre til, at produktionen blev opgivet, og påvirke andre led i forsyningskæden eller tilknyttede markeder.

EU-landene kan derfor fortsat knytte (koble) en begrænset del af indkomststøttebetalingerne til visse sektorer eller produkter. Denne mulighed er dog underlagt flere forskellige betingelser og strenge grænser for at mindske risikoen for forvridning af markedet.

Den nye fælles landbrugspolitik: 2023-2027

I juni 2021 blev der efter omfattende forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen indgået en aftale om reform af den fælles landbrugspolitik. Den nye fælles landbrugspolitik træder i kraft den 1. januar 2023.

Med den nye fælles landbrugspolitik bliver det eksisterende indkomststøttesystem ændret, så man sikrer en mere retfærdig fordeling af den økonomiske støtte til landbrugere og arbejdstagere i hele EU. Indtil 2023 vil det nuværende indkomststøttesystem være i kraft, i overensstemmelse med bestemmelserne i overgangsforordningen for den fælles landbrugspolitik.

Frivillig koblet støtte i praksis

Frivillig koblet støtte er en produktionsbegrænsningsordning og har til formål at begrænse forvridningen af konkurrencen på markedet.

De potentielt berettigede sektorer er korn, oliefrø, proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager og lavskov med kort omdriftstid.

EU-landene finansierer den frivillige koblede støtte i henhold til disse retningslinjer:

  • De må bruge op til 8 % af deres samlede budget for indkomststøtte på frivillig koblet støtte.
  • Hvis bestemte betingelser er opfyldt, kan denne grænse hæves til 13 %.
  • Grænsen kan hæves til over 13 %, hvis EU-Kommissionen godkender det, og hvis støtten opfylder en række meget strenge kriterier.
  • Grænsen kan hæves med yderligere 2 %, hvis støtten gives specifikt til produktion af proteinafgrøder.

EU-landene kan ændre deres afgørelse om frivillig koblet støtte inden den 1. august i et givet år med virkning fra det følgende år.

Alle EU-landene, med undtagelse af Tyskland, valgte at benytte ordningen mellem 2015 og 2020.

Omfanget af støtten og de omfattede sektorer varierer meget fra land til land.

Documents

25 MAJ 2022
Voluntary coupled support all sectors supported – Member States’ support decisions applicable for claim year 2022
English
(1.45 MB - PDF)
Download

8 SEPTEMBER 2021
Voluntary coupled support: all sectors supported – Member States’ support decisions applicable form claim year 2021
English
(1.71 MB - PDF)
Download

16 JULI 2020
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States for claim year 2020
English
(1.58 MB - PDF)
Download

16 SEPTEMBER 2019
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2018
English
(516.5 KB - PDF)
Download

27 SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2016
English
(1.26 MB - PDF)
Download

27 SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: sectors mostly supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.04 MB - PDF)
Download

27 SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: other sectors supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(404.9 KB - PDF)
Download