Skip to main content
Agriculture and rural development

Voluntary coupled support

dobrovolný, vázaný, podpora

Jak funguje dobrovolný režim podpory vázané na produkci

V rámci společné zemědělské politiky dochází k postupnému odstraňování vazby mezi čerpáním podpory příjmu a výrobou konkrétních produktů (tzv. oddělení podpory od produkce). Účelem je zabránit nadprodukci určitých produktů a zajistit, aby zemědělci reagovali na skutečnou poptávku na trhu.

V některých situacích však může být zapotřebí cíleně podpořit konkrétní zemědělské odvětví nebo pododvětví, které čelí obtížím. Dobrovolný režim podpory vázané na produkci má zabránit tomu, aby se obtíže určitého odvětví vystupňovaly natolik, že by způsobily zastavení produkce a negativně ovlivnily další části dodavatelského řetězce či související trhy.

Proto mohou země EU i nadále spojovat omezenou částku podpory příjmu s určitými odvětvími nebo produkty. Na tuto možnost se vztahují různé podmínky a omezení, aby se minimalizovalo riziko narušení trhu.

Nová SZP: 2023–2027

V červnu 2021 bylo po rozsáhlých jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí dosaženo dohody o reformě společné zemědělské politiky (SZP). Nová SZP se začne uplatňovat od 1. ledna 2023.

V rámci nové SZP budou provedeny změny stávajícího systému podpory příjmu, přičemž budou přijata opatření k zajištění spravedlivějšího rozdělování finanční podpory zemědělcům a pracovníkům v celé Unii. Podle přechodného nařízení o SZP se stávající opatření týkající se podpory příjmu budou používat do roku 2023.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci v praxi

Jde o režim, který omezuje produkci a klade si za cíl minimalizovat narušování hospodářské soutěže na trhu.

Podporu lze získat na odvětví obilovin, olejnatých semen, bílkovinných plodin, luskovin pěstovaných na zrno, lnu, konopí, rýže, skořápkového ovoce, brambor určených pro výrobu škrobu, mléka a mléčných výrobků, osiv, skopového a kozího masa, hovězího a telecího masa, olivového oleje, chovu bource morušového, sušených krmiv, chmele, cukrové řepy, cukrové třtiny a čekanky, ovoce a zeleniny a rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích.

K financování dobrovolné podpory vázané na produkci se členské státy EU řídí řadou pokynů:

  • mohou použít až 8 % svého celkového rozpočtu na podporu příjmu
  • jsou-li splněny určité nezbytné podmínky, lze tento podíl zvýšit na 13 %
  • existuje možnost navýšit tento podíl i o více než 13 %, pokud to schválí Evropská komise a podpora splňuje velmi přísná kritéria
  • tento podíl lze navýšit o další 2 % v případě, že je podpora určena konkrétně na produkci bílkovinných plodin.

Členské státy EU mohou svá rozhodnutí ohledně dobrovolné podpory vázané na produkci pozměnit do 1. srpna každého roku s tím, že změny začnou platit až následující rok.

Všechny země EU s výjimkou Německa se rozhodly tento režim v období od roku 2015 do roku 2020 uplatňovat.

Objem finančních prostředků a rozsah odvětví, kterých se to týká, se mezi jednotlivými zeměmi EU značně liší.

Documents

25 KVĚTEN 2022
Voluntary coupled support all sectors supported – Member States’ support decisions applicable for claim year 2022
English
(1.45 MB - PDF)
Stáhnout

8 ZÁŘÍ 2021
Voluntary coupled support: all sectors supported – Member States’ support decisions applicable form claim year 2021
English
(1.71 MB - PDF)
Stáhnout

16 ČERVENEC 2020
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States for claim year 2020
English
(1.58 MB - PDF)
Stáhnout

16 ZÁŘÍ 2019
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2018
English
(516.5 KB - PDF)
Stáhnout

27 ZÁŘÍ 2018
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2016
English
(1.26 MB - PDF)
Stáhnout

27 ZÁŘÍ 2018
Voluntary coupled support: sectors mostly supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.04 MB - PDF)
Stáhnout

27 ZÁŘÍ 2018
Voluntary coupled support: other sectors supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(404.9 KB - PDF)
Stáhnout