Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Доброволно обвързано с производството подпомагане

Какво представлява доброволното обвързано с производството подпомагане

В рамките на общата селскостопанска политика връзката между получаването на плащания за подпомагане на доходите и производството на специфични продукти постепенно бе премахната (т.нар. „отделяне от производството“), за да се избегне свръхпроизводството на някои продукти и да се гарантира, че земеделските стопани отвръщат на действителното търсене на пазара.

Въпреки това в някои случаи се налага целева помощ за конкретен селскостопански сектор или подсектор, ако той изпитва трудности. Схемата за доброволно обвързано с производството подпомагане има за цел да се предотврати задълбочаването на тези трудности, които могат да доведат до изоставяне на производството и да засегнат други части от веригата на доставки или свързани пазари.

Поради това държавите от ЕС могат да продължат да обвързват ограничена част от плащанията за подпомагане на доходите с определени сектори или продукти. За да се намали рискът от изкривяване на пазара, тази практика подлежи на редица условия и на строги ограничения.

Новата ОСП: 2023—2027 г.

През юни 2021 г. след продължителни преговори между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия беше постигнато споразумение относно реформата на общата селскостопанска политика (ОСП). Новата ОСП ще започне да се прилага на 1 януари 2023 г.

В рамките на новата ОСП ще бъдат направени промени в съществуващата система за подпомагане на доходите, като ще бъдат предприети мерки за гарантиране на по-справедливо разпределение на финансовото подпомагане за земеделските стопани и работниците в целия ЕС. До 2023 г. ще се запазят настоящите мерки за подпомагане на доходите, както е предвидено в разпоредбите на Преходния регламент за ОСП.

Как става това на практика

Доброволното обвързано с производството подпомагане е схема за ограничаване на производството и нарушаването на конкуренцията на пазара.

Допустимите сектори са: зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло, копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци и дървесни култури с кратък цикъл на ротация.

За да финансират доброволното обвързано с производството подпомагане, страните от ЕС следват редица насоки:

  • те могат да използват до 8% от своя общ бюджет за подпомагане на доходите;
  • ако са изпълнени определени предварителни условия, този дял може да бъде увеличен на 13%;
  • делът може да надхвърли 13% с одобрението на Европейската комисия при изпълнение на много строги критерии;
  • този процент може да бъде повишен с допълнителни 2% за подпомагане специално на отглеждането на протеинови култури.

Държавите от ЕС могат да преразглеждат своите решения за доброволно обвързано с производството подпомагане до 1 август всяка година за следващата година.

Всички държави от ЕС с изключение на Германия решиха да използват схемата между 2015 и 2020 г.

Размерът на помощите и обхватът на секторите се различават значително в отделните страни.

Documents

25 МАЙ 2022
Voluntary coupled support all sectors supported – Member States’ support decisions applicable for claim year 2022
English
(1.45 MB - PDF)
Изтегляне

8 СЕПТЕМВРИ 2021
Voluntary coupled support: all sectors supported – Member States’ support decisions applicable form claim year 2021
English
(1.71 MB - PDF)
Изтегляне

16 ЮЛИ 2020
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States for claim year 2020
English
(1.58 MB - PDF)
Изтегляне

16 СЕПТЕМВРИ 2019
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2018
English
(516.5 KB - PDF)
Изтегляне

27 СЕПТЕМВРИ 2018
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2016
English
(1.26 MB - PDF)
Изтегляне

27 СЕПТЕМВРИ 2018
Voluntary coupled support: sectors mostly supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(1.04 MB - PDF)
Изтегляне

27 СЕПТЕМВРИ 2018
Voluntary coupled support: other sectors supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
English
(404.9 KB - PDF)
Изтегляне

Прояви