Skip to main content
Agriculture and rural development

Ordningen för småbrukare

EU-stöd till små gårdar

Över tre fjärdedelar av alla gårdar i EU är små, dvs. under 10 hektar, och många av dem är under 5 hektar. I och med att de är så små får dessa gårdar ofta en relativt stor administrativ börda när de ansöker om inkomststöd.

Därför finns det en särskild ordning för småbrukare som EU-länderna kan tillämpa och som innebär ett förenklat inkomststöd till de lantbrukare som vill delta. Det ersätter i så fall alla andra former av inkomststöd. Stödnivån bestämmer länderna själva. Högsta möjliga belopp är 1 250 euro.

Småbrukare som deltar i den här ordningen behöver inte uppfylla förgröningsvillkoren och drabbas inte av tvärvillkorspåföljder. Kontakta landsbygdsdepartementet/jord- och skogsbruksministeriet om du vill veta mer.

En ny jordbrukspolitik för 2023–2027

Efter intensiva förhandlingar enades Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen i juni 2021 om en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. Den nya jordbrukspolitiken börjar gälla den 1 januari 2023.

Med de nya reglerna ändras systemet för inkomststöd så att det ekonomiska stödet till lantbrukare och arbetstagare i EU fördelas mer rättvist. Fram till 2023 fortsätter nuvarande regler för inkomststöd att gälla i enlighet med övergångsförordningen.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Small farmers scheme
English
(387.55 KB - PDF)
Ladda ner