Skip to main content
Agriculture and rural development

Podpora EU za male kmetije

Več kot tri četrtine kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji je malih, in sicer z manj kot 10 hektarjev kmetijskih površin, pri čemer jih ima veliko manj kot pet hektarjev. Zaradi majhnosti teh kmetij se pogosto poveča sorazmerno upravno breme, povezano z vložitvijo vloge za dohodkovno podporo.

Države EU lahko uporabljajo shemo za male kmete, pravzaprav poenostavljeno shemo dohodkovne podpore, s katero se kmetom, ki se odločijo za sodelovanje, odobri enkratno plačilo. To nadomesti vse druge oblike dohodkovne podpore. Zgornja meja plačila se določi na nacionalni ravni, vendar ne sme presegati 1 250 evrov.

Kmetje, ki sodelujejo v shemi za male kmete, so izzveti iz obveznosti ekologizacije, sankcije na področju navzkrižne skladnosti pa se za njihovo dohodkovno podporo ne uporabljajo. Za več informacij se obrnite na ministrstvo za kmetijstvo ali drug organ v vaši državi.

Nova SKP: obdobje 2023–2027

Junija 2021 je bil po obsežnih pogajanjih med Evropskim parlamentom, Svetom EU in Evropsko komisijo dosežen dogovor o reformi skupne kmetijske politike (SKP). Nova SKP velja od 1. januarja 2023.

V okviru nove SKP bodo uvedene spremembe obstoječega sistema dohodkovne podpore, pri čemer bodo sprejeti ukrepi za pravičnejšo porazdelitev finančne podpore kmetom in delavcem po vsej EU. Do leta 2023 se bodo v skladu z določbami prehodne uredbe o SKP nadaljevali sedanji ukrepi dohodkovne podpore.

Documents

27. SEPTEMBER 2018
Small farmers scheme
English
(387.55 KB - PDF)
Prenesi

Dogodki

  • Konference in srečanja na vrhu

EU Agri-Food Days

  • torek, 5. december 2023, 09.30 - petek, 8. december 2023, 15.30 (CET)