Skip to main content
Agriculture and rural development

The small farmers scheme

Wsparcie UE dla małych gospodarstw

Ponad trzy czwarte gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej jest małych – poniżej 10 hektarów – a znaczna ich część nie przekracza pięć hektarów. Niewielki rozmiar tych gospodarstw często zwiększa względne obciążenie administracyjne związane ze składaniem wniosków o wsparcie dochodu.

Kraje UE mogą stosować system dla małych gospodarstw – uproszczony system wsparcia dochodu przyznający jednorazową płatność rolnikom, którzy zdecydują się na udział w tym programie. Zastępuje on wszystkie inne formy płatności wspierających dochody. Maksymalny poziom płatności jest ustalany na szczeblu krajowym, ale nie może przekraczać 1250 euro.

System dla małych gospodarstw zwalnia rolników uczestniczących w programie z obowiązku zazieleniania, a sankcje wynikające z zasady wzajemnej zgodności nie są stosowane w odniesieniu do płatności wspierających ich dochód. Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem ministerstwa rolnictwa lub równoważnego departamentu.

Nowa WPR: 2023–27

W czerwcu 2021 r., po szeroko zakrojonych negocjacjach między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską, osiągnięto porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR). Nowa WPR wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

W ramach nowej WPR wprowadzone zostaną zmiany w istniejącym systemie wsparcia dochodu i wprowadzone zostaną środki mające na celu bardziej sprawiedliwy podział wsparcia finansowego dla rolników i pracowników w całej UE. Obecne środki wsparcia dochodu będą kontynuowane do 2023 r., zgodnie z przepisami rozporządzenia przejściowego w sprawie WPR.

Documents

27 WRZEŚNIA 2018
Small farmers scheme
English
(387.55 KB - PDF)
Pobierz

Wydarzenia

  • Konferencje i szczyty

EU Agri-Food Days

  • wtorek 5 grudnia 2023 r., godz. 09:30 - piątek 8 grudnia 2023 r., godz. 15:30 (CET)