Skip to main content
Agriculture and rural development

The small farmers scheme

EU-steun voor kleine boeren

Meer dan driekwart van de landbouwbedrijven in de Europese Unie is klein — minder dan tien hectare — en veel ervan zijn zelfs kleiner dan vijf hectare. Voor zulke kleine bedrijven is het aanvragen van inkomenssteun relatief omslachtig.

EU-landen kunnen daarom gebruikmaken van de regeling voor kleine landbouwbedrijven, een vereenvoudigde inkomenssteunregeling met eenmalige betalingen voor de deelnemende boeren. Die betaling vervangt dan alle andere vormen van inkomensondersteuning. Die eenmalige betaling mag maximaal 1250 euro bedragen (of minder als de lidstaat een lager maximum kiest).

Wie voor zo’n eenmalige betaling kiest, hoeft niet te voldoen aan de vergroeningsverplichtingen en randvoorwaarden die voor andere regelingen gelden. Voor meer informatie moet u contact opnemen met het ministerie van Landbouw in uw land.

Nieuw GLB: 2023-27

Na uitvoerige onderhandelingen bereikten het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie in juni 2021 overeenstemming over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het nieuwe GLB treedt op 1 januari 2023 in werking.

In het kader van het nieuwe GLB wordt het bestaande stelsel voor inkomenssteun gewijzigd. Er worden maatregelen genomen om te zorgen voor een eerlijkere verdeling van de financiële steun voor landbouwers en werknemers in de hele EU. De bestaande inkomensondersteuning wordt tot 2023 voortgezet, overeenkomstig de overgangsverordening voor het GLB.

Documents

Small farmers scheme
English
(387.55 KB - PDF)
Downloaden