Skip to main content
Agriculture and rural development

ES atbalsts mazajiem lauksaimniekiem

Vairāk nekā trīs ceturtdaļas lauku saimniecību Eiropas Savienībā ir mazas – mazāk nekā 10 hektāri –, un daudzās ir mazāk par pieciem hektāriem. Tāpēc, ka tās ir mazas, šīm saimniecībām nereti ir relatīvi liels administratīvais slogs, kad tās piesakās uz ienākumu atbalstu.

ES valstis var izmantot mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu, proti, vienkāršotu ienākumu atbalsta shēmu, kur lauksaimniekiem, kas nolēmuši tajā piedalīties, tiek piešķirts vienreizējs maksājums. Tas aizstāj visu citu veidu ienākumu atbalsta maksājumus. Lēmumu par maksājuma maksimālo apjomu pieņem valsts līmenī, taču tas nedrīkst pārsniegt 1250 eiro.

Mazajiem lauksaimniekiem, kas piedalās šajā shēmā, nav jāpilda zaļināšanas pienākumi, un viņu ienākumu atbalsta maksājumiem netiek piemērotas savstarpējās atbilstības sankcijas. Vairāk var uzzināt, vēršoties jūsu valsts zemkopības ministrijā vai līdzīgā iestādē.

Jaunā KLP: 2023.–2027. gads

2021. gada jūnijā intensīvās sarunās starp Eiropas Parlamentu, ES Padomi un Eiropas Komisiju tika panākta vienošanās reformēt kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Jaunā KLP sāksies 2023. gada 1. janvārī.

Saskaņā ar jauno KLP tiks izmainīta līdzšinējā ienākumu atbalsta sistēma un ieviesti pasākumi, kas nodrošinās finanšu palīdzības taisnīgāku sadalījumu starp lauksaimniekiem un darba ņēmējiem visā ES. Līdz 2023. gadam turpināsies līdzšinējie ienākumu atbalsta pasākumi (saskaņā ar KLP pārejas regulas noteikumiem).

Documents

27 SEPTEMBRIS 2018
Small farmers scheme
English
(387.55 KB - PDF)
Lejupielādēt