Skip to main content
Agriculture and rural development

ES parama smulkiesiems ūkiams

Daugiau kaip trys ketvirtadaliai Europos Sąjungos žemės ūkio valdų yra mažos – mažesnės negu 10 hektarų. Daug jų yra net mažesnės negu penki hektarai. Dėl mažo tokių ūkių dydžio dažnai padidėja pajamų paramos prašymo santykinė administracinė našta.

ES šalys gali taikyti smulkiųjų ūkininkų sistemą – supaprastintą pajamų rėmimo sistemą, pagal kurią suteikiama vienkartinė išmoka dalyvauti nusprendusiems ūkininkams. Ja pakeičiama visų kitų rūšių pajamų parama. Dėl didžiausio išmokos dydžio sprendimas priimamas nacionaliniu lygmeniu, bet ji negali viršyti 1 250 eurų.

Smulkiųjų ūkininkų sistemoje dalyvaujantiems ūkininkams taikoma žalinimo prievolių išimtis. Jų pajamų rėmimo išmokoms netaikomos kompleksinio paramos susiejimo sankcijos. Daugiau informacijos rasite savo šalies žemės ūkio ministerijoje arba atitinkamoje įstaigoje.

Naujoji 2023–2027 m. BŽŪP

2021 m. birželio mėn. po išsamių Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos derybų buvo pasiektas susitarimas dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos.
Naujoji BŽŪP bus pradėta įgyvendinti 2023 m. sausio 1 d.

Pagal naująją BŽŪP bus pakeista esama pajamų rėmimo sistema ir imamasi priemonių teisingesniam finansinės paramos paskirstymui ūkininkams ir darbuotojams visoje ES užtikrinti. Iki 2023 m., laikantis BŽŪP pereinamojo laikotarpio reglamento nuostatų, bus toliau taikomos dabartinės pajamų rėmimo priemonės.

Documents

27 RUGSĖJIS 2018
Small farmers scheme
English
(387.55 KB - PDF)
Parsisiųsdinti