Skip to main content
Agriculture and rural development

Program za male poljoprivrednike

Potpora EU-a malim poljoprivrednim gospodarstvima

Više od tri četvrtine poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji ima površinu manju od 10 hektara, a velik broj njih manju i od pet hektara. Zbog svoje male površine takva poljoprivredna gospodarstva često su pri podnošenju zahtjeva za potporu dohotku izložena većem relativnom administrativnom opterećenju.

Države članice EU-a mogu primjenjivati program za male poljoprivrednike, odnosno pojednostavnjeni program potpore dohotku kojim se odobrava jednokratno plaćanje poljoprivrednicima koji žele sudjelovati i kojim se zamjenjuju svi ostali oblici potpore dohotku. O maksimalnom iznosu plaćanja odlučuje se na nacionalnoj razini, ali on ne smije biti veći od 1250 eura.

Poljoprivrednici koji sudjeluju u programu za male poljoprivrednike izuzeti su od obveza ekologizacije te se na njihove isplate potpore dohotku ne primjenjuju sankcije povezane s višestrukom sukladnosti. Za više informacija obratite se Ministarstvu poljoprivrede ili drugom tijelu u svojoj državi članici.

Novi ZPP: 2023. – 2027.

U lipnju 2021., nakon opsežnih pregovora između Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije, postignut je dogovor o reformi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Novi ZPP počet će se primjenjivati 1. siječnja 2023.

U okviru novog ZPP-a izmijenit će se postojeći sustav potpore dohotku te će se uvesti mjere kojima će se osigurati pravednija raspodjela financijske potpore za poljoprivrednike i radnike u cijelom EU-u. Do 2023. i dalje će se primjenjivati trenutačne mjere potpore dohotku u skladu s odredbama prijelazne uredbe o ZPP-u.

Documents

27. RUJNA 2018.
Small farmers scheme
English
(387.55 KB - PDF)
Preuzimanje

Događanja

  • Konferencije i sastanci na vrhu

EU Agri-Food Days

  • utorak 5. prosinca 2023., 09.30 - petak 8. prosinca 2023., 15.30 (CET)