Skip to main content
Agriculture and rural development

Pienviljelijäjärjestelmä

EU:n tuki pienviljelijöille

Yli kolme neljäsosaa EU:n maatiloista on pieniä – alle 10 hehtaaria – ja näistä valtaosa alle 5 hehtaaria. Tällaisille pienille maatiloille tulotuen hakeminen on usein melko työlästä.

Pientilojen erityistilanteen huomioon ottamiseksi EU-maat voivat soveltaa pienviljelijäjärjestelmää, joka on yksinkertaistettu suorien tukien järjestelmä. Siihen osallistuville viljelijöille maksetaan kertaluonteinen tuki, joka korvaa muut tukijärjestelmät. Tuen enimmäismäärästä päätetään kansallisella tasolla, mutta se saa olla korkeintaan 1 250 euroa.

Pienviljelijäjärjestelmään osallistuvat viljelijät on vapautettu viherryttämisvelvollisuuksista ja tulotuen täydentäviä ehtoja koskevista seuraamuksista. Lisätietoa on saatavilla oman maasi maatalousministeriöstä.

Uusi yhteinen maatalouspolitiikka 2023–2027

Laajojen neuvottelujen jälkeen Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio sopivat kesäkuussa 2021 yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa aletaan soveltaa 1.1.2023.

Uudessa maatalouspolitiikassa muutetaan nykyistä tulotukijärjestelmää siten, että varmistetaan rahoitustuen jakaminen oikeudenmukaisemmin viljelijöille ja työntekijöille kaikkialla EU:ssa. Tulotukea myönnetään nykymuodossaan vuoteen 2023 saakka yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan siirtymäasetuksen mukaisesti.

Documents

27 SYYSKUU 2018
Small farmers scheme
English
(387.55 KB - PDF)
Lataa