Skip to main content
Agriculture and rural development

Ordningen for små landbrugere

EU-støtte til små landbrug

Over tre fjerdedele af landbrugsbedrifterne i EU er små – under 10 hektar – og mange af dem er under 5 hektar. Den lille bedriftsstørrelse giver ofte en relativt større administrativ byrde i forbindelse med ansøgningen om indkomststøtte.

EU-landene kan vælge at benytte ordningen for små landbrugere, som er en forenklet indkomststøtteordning, hvor der tildeles et engangsbeløb til de landbrugere, der vælger at deltage. Dette beløb erstatter alle andre former for indkomststøttebetalinger. Loftet for betalingen fastsættes i de enkelte lande, men må ikke overstige 1.250 euro.

Ordningen for små landbrugere fritager de deltagende landbrugere for forgrønnelsesforpligtelserne, og sanktionerne på krydsoverensstemmelsesområdet anvendes ikke for deres indkomststøttebetalinger. Få flere oplysninger fra dit lokale landbrugsministerium eller en lignede afdeling.

Den nye fælles landbrugspolitik: 2023-2027

I juni 2021 blev der efter omfattende forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen indgået en aftale om reform af den fælles landbrugspolitik. Den nye fælles landbrugspolitik træder i kraft den 1. januar 2023.

Med den nye fælles landbrugspolitik bliver det eksisterende indkomststøttesystem ændret, så man sikrer en mere retfærdig fordeling af den økonomiske støtte til landbrugere og arbejdstagere i hele EU. Indtil 2023 vil det nuværende indkomststøttesystem være i kraft, i overensstemmelse med bestemmelserne i overgangsforordningen for den fælles landbrugspolitik.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Small farmers scheme
English
(387.55 KB - PDF)
Download