Skip to main content
Agriculture and rural development

Omfördelningsstödet i korthet

De flesta gårdar i EU är mindre än 28 hektar. Dessa gårdar är för små för att dra nytta av stordriftsfördelar. För att hjälpa småbrukare kan EU-länderna välja att ge dem omfördelningsstöd.

Länderna kan öronmärka upp till 30 procent av sin nationella inkomststödsbudget som omfördelningsstöd. Det här extrastödet går bara till den del av arealen som ligger under ett visst tröskelvärde. Tröskeln bestämmer EU-länderna själva. Stödet hjälper på så sätt främst små lantbrukare eftersom den andel av gårdens areal som får omfördelningsstöd är proportionellt större.

Tröskeln för antalet hektar som kan få omfördelningsstöd bestämmer de nationella myndigheterna (30 hektar eller upp till den genomsnittliga gårdsstorleken i landet om genomsnittet är mer än 30 hektar). Även beloppet per hektar bestämmer länderna själva. Det får dock inte överstiga 65 procent av det nationella genomsnittsstödet per hektar. Hur mycket extrastöd man får varierar från land till land.

En ny jordbrukspolitik för 2023–2027

Efter intensiva förhandlingar enades Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen i juni 2021 om en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. Den nya jordbrukspolitiken börjar gälla den 1 januari 2023.

Med de nya reglerna ändras systemet för inkomststöd så att det ekonomiska stödet till lantbrukare och arbetstagare i EU fördelas mer rättvist. Fram till 2023 fortsätter nuvarande regler för inkomststöd att gälla i enlighet med övergångsförordningen.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Redistributive payment
English
(344.78 KB - PDF)
Ladda ner