Skip to main content
Agriculture and rural development

Prerazporeditveno plačilo

Kaj je prerazporeditveno plačilo

Večina kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji ima manj kot 28 hektarjev kmetijskih površin, torej zaradi majhnosti ne morejo izkoristiti ekonomije obsega. Da bi jim to omogočili, lahko države EU manjšim kmetom pomagajo s prerazporeditvenim plačilom.

Za prerazporeditev podpore manjšim kmetom lahko države EU do 30 % svojega nacionalnega proračuna za dohodkovno podporo dodelijo za prerazporeditveno plačilo. To plačilo je namenjeno za prvih nekaj hektarjev na kmetiji, kar pomeni, da kmetje za vsak hektar pod pragom, ki ga določi zadevna država EU, prejmejo dodatno podporo. To določi zadevna država EU. Malim kmetom se tako pomaga, saj je večji delež hektarjev zemljišč na njihovih kmetijah upravičen do višjih plačil.

Število hektarjev, za katere se lahko to plačilo dodeli, je omejeno s pragom, ki ga določijo nacionalni organi (30 hektarjev ali povprečna velikost kmetije v državi, če obsega več kot 30 hektarjev). Znesek na hektar določi posamezna država EU in ne sme presegati 65 % povprečnega plačila na hektar. Višina dopolnilnega plačila na hektar se od države do države razlikuje.

Nova SKP: obdobje 2023–2027

Junija 2021 je bil po obsežnih pogajanjih med Evropskim parlamentom, Svetom EU in Evropsko komisijo dosežen dogovor o reformi skupne kmetijske politike (SKP). Nova SKP velja od 1. januarja 2023.

V okviru nove SKP bodo uvedene spremembe obstoječega sistema dohodkovne podpore, pri čemer bodo sprejeti ukrepi za pravičnejšo porazdelitev finančne podpore kmetom in delavcem po vsej EU. Do leta 2023 se bodo v skladu z določbami prehodne uredbe o SKP nadaljevali sedanji ukrepi dohodkovne podpore.

Documents

27. SEPTEMBER 2018
Redistributive payment
English
(344.78 KB - PDF)
Prenesi

Dogodki

  • Konference in srečanja na vrhu

EU Agri-Food Days

  • torek, 5. december 2023, 09.30 - petek, 8. december 2023, 15.30 (CET)