Skip to main content
Agriculture and rural development

Wat is de herverdelingsbetaling?

De meeste landbouwbedrijven in de Europese Unie zijn kleiner dan 28 hectare, waardoor ze niet van schaalvoordelen kunnen profiteren. Om dit te compenseren, mogen EU-landen kleinere boeren steunen met de zogenaamde herverdelingsbetaling.

Om de steun evenwichtiger te verdelen, mogen de nationale overheden tot 30% van hun nationale budget voor inkomenssteun besteden aan herverdelingsbetalingen. Deze regeling is gericht op de eerste hectaren van een landbouwbedrijf: voor alle hectaren onder een bepaalde drempel krijgt de boer extra steun. De drempel kan verschillen van land tot land. De regeling is voordelig voor kleine boeren omdat een relatief groot deel van hun bedrijf voor die extra steun in aanmerking komt.

De steun is beperkt tot een bepaald areaal, dat per land kan variëren, namelijk 30 hectaren of het gemiddelde areaal van een bedrijf in het land als dat meer dan 30 hectare is. Het bedrag per hectare wordt door elk EU-land zelf bepaald, en mag niet meer bedragen dan 65% boven het gemiddelde bedrag per hectare liggen. Elk land bepaalt dus zelf hoeveel extra hun kleine boeren krijgen.

Nieuw GLB: 2023-27

Na uitvoerige onderhandelingen bereikten het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie in juni 2021 overeenstemming over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het nieuwe GLB treedt op 1 januari 2023 in werking.

In het kader van het nieuwe GLB wordt het bestaande stelsel voor inkomenssteun gewijzigd. Er worden maatregelen genomen om te zorgen voor een eerlijkere verdeling van de financiële steun voor landbouwers en werknemers in de hele EU. Tot 2023 wordt de bestaande inkomensondersteuning voortgezet, overeenkomstig de overgangsverordening voor het GLB.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Redistributive payment
English
(344.78 KB - PDF)
Downloaden