Skip to main content
Agriculture and rural development

Pārdalošā maksājuma skaidrojums

Eiropas Savienībā lielākā daļa lauku saimniecību apsaimnieko mazāk nekā 28 hektārus. Šīs saimniecības ir par mazām, lai spētu panākt apjomradītus ietaupījumus. Lai mazajiem lauksaimniekiem palīdzētu, ES valstis var izlemt viņus atbalstīt ar pārdalošo maksājumu.

Lai atbalstu pārdalītu mazākiem lauksaimniekiem, ES valstis līdz pat 30 % no valsts ienākumu atbalsta budžeta var iezīmēt kā pārdalošo maksājumu. Šis maksājums ir domāts tikai par dažiem saimniecības hektāriem, proti, papildu atbalstu saņem tikai tā hektāru daļa, kas ir mazāka par noteiktu slieksni. Šo slieksni nosaka attiecīgā ES valsts. Šis atbalsts palīdz mazajiem lauksaimniekiem, jo viņu saimniecībā hektāru daļa, par ko var saņemt pārdalošo maksājumu, būs proporcionāli lielāka.

Hektāru skaits, par ko var piešķirt šo maksājumu, ir ierobežots ar valsts varas iestāžu noteiktu slieksni (30 hektāri vai vidējais lauku saimniecības lielums valstī, ja tas pārsniedz 30 hektārus). Summu par hektāru nosaka katra ES valsts pati, un tā nedrīkst pārsniegt 65 % no vidējā maksājuma par hektāru. Papildu maksājuma summa par hektāru katrā valstī ir atšķirīga.

Jaunā KLP: 2023.–2027. gads

2021. gada jūnijā intensīvās sarunās starp Eiropas Parlamentu, ES Padomi un Eiropas Komisiju tika panākta vienošanās reformēt kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Jaunā KLP sāksies 2023. gada 1. janvārī.

Saskaņā ar jauno KLP tiks izmainīta līdzšinējā ienākumu atbalsta sistēma un ieviesti pasākumi, kas nodrošinās finanšu palīdzības taisnīgāku sadalījumu starp lauksaimniekiem un darba ņēmējiem visā ES. Līdz 2023. gadam turpināsies līdzšinējie ienākumu atbalsta pasākumi (saskaņā ar KLP pārejas regulas noteikumiem).

Documents

Redistributive payment
English
(344.78 KB - PDF)
Lejupielādēt