Skip to main content
Agriculture and rural development

Kas yra perskirstymo išmoka?

Dauguma Europos Sąjungos žemės ūkio valdų yra mažesnės negu 28 hektarai. Dėl savo mažumo tie ūkiai negali pasinaudoti masto ekonomijos privalumais. Kad įveiktų šią problemą, ES šalys gali nuspręsti paremti smulkesnius ūkininkus perskirstymo išmoka.

Kad perskirstytų paramą smulkesniems ūkininkams, jos gali perskirstymo išmokai skirti iki 30 % savo nacionalinio pajamų rėmimo biudžeto. Ši išmoka skiriama už pirmuosius ūkio hektarus, t. y. už visus hektarus iki tam tikros ribos gaunama papildoma parama. Tą ribą nustato atitinkama ES šalis. Ši priemonė padeda smulkiesiems ūkininkams, nes jie turės teisę gauti didesnes išmokas už didesnę savo ūkių hektarų dalį.

Hektarų, už kuriuos gali būti skiriama ši išmoka, skaičius apribotas nacionalinių valdžios institucijų nustatyta riba (30 hektarų arba vidutinis ūkio dydis šalyje, jei jis didesnis negu 30 hektarų). Sumą už hektarą nustato kiekviena ES šalis. Ji negali viršyti 65 % vidutinės išmokos už hektarą. Papildomos išmokos už hektarą suma įvairiose šalyse skiriasi.

Naujoji 2023–2027 m. BŽŪP

2021 m. birželio mėn. po išsamių Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos derybų buvo pasiektas susitarimas dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos. Naujoji BŽŪP bus pradėta įgyvendinti 2023 m. sausio 1 d.

Pagal naująją BŽŪP bus pakeista esama pajamų rėmimo sistema ir imamasi priemonių teisingesniam finansinės paramos paskirstymui ūkininkams ir darbuotojams visoje ES užtikrinti. Iki 2023 m., laikantis BŽŪP pereinamojo laikotarpio reglamento nuostatų, bus toliau taikomos dabartinės pajamų rėmimo priemonės.

Documents

Redistributive payment
English
(344.78 KB - PDF)
Parsisiųsdinti