Skip to main content
Agriculture and rural development

Átcsoportosítással nyújtható támogatás

Közérthetően az átcsoportosítással nyújtható támogatásról

Az Európai Unióban működő mezőgazdasági üzemek többsége 28 hektár alatti, és e gazdaságok kis méretükből adódóan nem részesülhetnek a méretgazdaságosság előnyeiből. A probléma megoldása érdekében az uniós országok dönthetnek úgy, hogy átcsoportosítással nyújtható támogatással segítik a kisebb mezőgazdasági termelőket.

A támogatás kisebb gazdálkodóknak való átcsoportosítása céljából az uniós országok nemzeti jövedelemtámogatási költségvetésük legfeljebb 30%-át átcsoportosítással nyújtható támogatásra fordíthatják. A kifizetés a gazdaságok első hektárjait célozza meg, vagyis a küszöbérték alatt valamennyi hektár kiegészítő támogatásban részesül. A küszöbértéket az érintett uniós tagállam határozza meg. Ez segít a kis mezőgazdasági termelőknek, mivel gazdaságuk területének nagyobb része után lesznek jogosultak magasabb kifizetésre.

A támogatásra jogosult hektárszámra a nemzeti hatóságok által meghatározott küszöbérték vonatkozik (30 hektár, illetve 30 hektár feletti értéknél az országos átlagos üzemméret). A támogatás hektáronkénti összegét az egyes uniós tagállamok határozzák meg, amely ugyanakkor nem haladhatja meg a hektáronkénti átlagtámogatás 65%-át. A hektáronkénti kiegészítő támogatás összege országonként eltérő.

Új KAP: 2023-27

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság hosszas tárgyalásokat követően 2021 júniusában megállapodásra jutott a közös agrárpolitika (KAP) reformjáról. Az új KAP 2023. január 1-jén veszi kezdetét.

Az új KAP keretében módosítani fogják a meglévő jövedelemtámogatási rendszert, és intézkedéseket hoznak majd annak érdekében, hogy Unió-szerte méltányosabban osszák el a mezőgazdasági termelőknek és a munkavállalóknak járó pénzügyi támogatásokat. A közös agrárpolitika átmeneti szabályairól szóló rendelet rendelkezéseinek értelmében 2023-ig folytatódnak a jelenlegi jövedelemtámogatási intézkedések.

Documents

Redistributive payment
English
(344.78 KB - PDF)
Letöltés