Skip to main content
Agriculture and rural development

Preraspodijeljeno plaćanje

Što je preraspodijeljeno plaćanje?

Većina poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji manja je od 28 hektara, pa zbog svoje male površine ne mogu ostvariti korist od ekonomije razmjera. Kako bi im se to omogućilo, države članice EU-a mogu podržati manje poljoprivrednike putem preraspodijeljenog plaćanja.

One mogu do 30 % svojeg nacionalnog proračuna za potporu dohotku namijeniti preraspodijeljenom plaćanju, u okviru kojeg se ta potpora preraspodjeljuje manjim poljoprivrednicima. To je plaćanje usmjereno na prvih nekoliko hektara na farmi, što znači da svi hektari ispod praga koji je utvrdila predmetna država članica EU-a dobivaju dodatnu potporu. Time se pomaže malim poljoprivrednicima jer će se veći dio hektara na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima moći kvalificirati za veća plaćanja.

Broj hektara za koje se to plaćanje može dodijeliti ograničen je pragom koji utvrđuju nacionalna tijela (30 hektara ili prosječna veličina poljoprivrednoga gospodarstva u državi članici ako je veća od 30 hektara). Iznos po hektaru određuje svaka država članica EU-a, ali on ne smije premašivati 65 % prosječnog plaćanja po hektaru. Iznos dodatnog plaćanja po hektaru razlikuje se od jedne države članice do druge.

Novi ZPP: 2023. – 2027.

U lipnju 2021., nakon opsežnih pregovora između Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije, postignut je dogovor o reformi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Novi ZPP počet će se primjenjivati 1. siječnja 2023.

U okviru novog ZPP-a izmijenit će se postojeći sustav potpore dohotku te će se uvesti mjere kojima će se osigurati pravednija raspodjela financijske potpore za poljoprivrednike i radnike u cijelom EU-u. Do 2023. i dalje će se primjenjivati trenutačne mjere potpore dohotku u skladu s odredbama prijelazne uredbe o ZPP-u.

Documents

27. RUJNA 2018.
Redistributive payment
English
(344.78 KB - PDF)
Preuzimanje

Događanja

  • Konferencije i sastanci na vrhu

EU Agri-Food Days

  • utorak 5. prosinca 2023., 09.30 - petak 8. prosinca 2023., 15.30 (CET)