Skip to main content
Agriculture and rural development

Uudelleenjakotuki

Suurin osa EU:n maatiloista on kooltaan alle 28 hehtaaria, eivätkä ne voi pienen kokonsa vuoksi hyötyä mittakaavaeduista. Tämän vuoksi EU-maat voivat tukea pienempiä tiloja uudelleenjakotuen avulla.

EU-maat voivat halutessaan varata 30 % kansallisista tulotukimäärärahoistaan etenkin pienille tiloille suunnattuun uudelleenjakotukeen. Tuki kohdennetaan tilan ensimmäisille hehtaareille, joten tiettyyn kynnysarvoon asti kaikki hehtaarit saavat lisätukea. Kukin EU-maa voi itse päättää tästä tukimuodosta. Sen tavoitteena on auttaa pienviljelijöitä, koska he saavat siten suhteessa suuremman osan viljelyalastaan korkeamman tuen piiriin.

Kansalliset viranomaiset määrittävät hehtaarimäärän, jolle tätä tukea voidaan myöntää (30 hehtaaria tai maatilojen keskimääräistä kokoa vastaava hehtaarimäärä, jos keskimääräinen koko on kyseisessä maassa suurempi kuin 30 hehtaaria). Kukin EU-maa määrittää myös hehtaarikohtaisen tuen määrän, joka voi olla enintään 65 % keskimääräisestä hehtaarituesta. Lisätuen määrä vaihtelee maittain.

Uusi yhteinen maatalouspolitiikka 2023–2027

Laajojen neuvottelujen jälkeen Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio sopivat kesäkuussa 2021 yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa aletaan soveltaa 1.1.2023.

Uudessa maatalouspolitiikassa muutetaan nykyistä tulotukijärjestelmää siten, että varmistetaan rahoitustuen jakaminen oikeudenmukaisemmin viljelijöille ja työntekijöille kaikkialla EU:ssa. Tulotukea myönnetään nykymuodossaan vuoteen 2023 saakka yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan siirtymäasetuksen mukaisesti.

Documents

Redistributive payment
English
(344.78 KB - PDF)
Lataa