Skip to main content
Agriculture and rural development

Jak funguje redistributivní platba

Rozloha většiny zemědělských podniků Evropské unie je menší než 28 hektarů. Hospodářství o malé velikosti tak nemohou využívat úspor z rozsahu. Země Unie se mohou rozhodnout, že tento hendikep menších zemědělců zmírní prostřednictvím redistributivní platby.

Kvůli přerozdělení podpory pro menší zemědělce mohou až 30 % svého vnitrostátního rozpočtu na podporu příjmu vyčlenit na redistributivní platbu. Tato platba je určena na první hektary zemědělského podniku, tzn. že na všechny hektary pod určitou prahovou hodnotou se poskytuje dodatečná podpora. Uvedenou prahovou hodnota si určují jednotlivé země EU podle vlastních potřeb. Toto opatření pomáhá malým zemědělcům, protože v poměru k celkové rozloze jejich hospodářství bude mít nárok na vyšší platbu větší počet hektarů.

Počet hektarů, na které může být tato platba přidělena, je omezen prahovou hodnotou, kterou stanoví orgány dané země (30 hektarů, nebo průměrná velikost zemědělského podniku v dané zemi, pokud přesahuje 30 hektarů). Výši podpory na hektar si stanoví každá země EU sama, ale nemůže přesáhnout 65 % průměrné platby na hektar. Výše doplňkové platby na hektar se v jednotlivých zemích liší.

Nová SZP: 2023–2027

V červnu 2021 bylo po rozsáhlých jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí dosaženo dohody o reformě společné zemědělské politiky (SZP). Nová SZP se začne uplatňovat od 1. ledna 2023.

V rámci nové SZP budou provedeny změny stávajícího systému podpory příjmu, přičemž budou přijata opatření k zajištění spravedlivějšího rozdělování finanční podpory zemědělcům a pracovníkům v celé Unii. Podle přechodného nařízení o SZP se stávající opatření týkající se podpory příjmu budou používat do roku 2023.

Documents

Redistributive payment
English
(344.78 KB - PDF)
Stáhnout