Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Područja s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima (ANC)

Objašnjenje područja s prirodnim ili posebnim ograničenjima

Područje s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima (ANC) teže je obrađivati zbog specifičnih problema izazvanih prirodnim uvjetima. Kako to zemljište ne bi bilo napušteno, Europska unija pomaže putem programa potpore ruralnom razvoju i dohotku.

Kriteriji za ANC

Da bi moglo dobiti plaćanja za ANC, to zemljište mora pripadati jednoj od sljedeće tri kategorije:

 • planinsko područje koje definira njegova nadmorska visina ili strme padine
 • područje s velikim prirodnim ograničenjima – definicija se temelji na osam biofizičkih kriterija te na postupku „optimiziranja”
 • druga područja s posebnim ograničenjima – ograničena su na 10 % ukupne površine države članice EU-a, a definira ih sama država članica

Države članice EU-a koriste istu definiciju tih područja za rashode za ruralni razvoj i za isplate potpore dohotku za ANC.

Planinsko područje

Da bi se razvrstalo u planinska područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima, poljoprivredno zemljište mora:

 • biti na nadmorskoj visini koja otežava poljoprivredu
 • imati strme padine koje sprečavaju upotrebu standardne poljoprivredne opreme
 • biti sjeverno od 62. paralele

Područje s velikim prirodnim ograničenjima

Područje s velikim prirodnim ograničenjima je ono područje u kojemu posebni uvjeti otežavaju poljoprivredu. Da bi se zemljište moglo smatrati zemljištem s velikim prirodnim ograničenjima, na njega mora negativno utjecati nešto od sljedećega:

 • niska temperatura
 • suhoća
 • višak vlage u tlu
 • ograničeno odvodnjavanje tla
 • nepovoljna tekstura i kamenitost
 • mala dubina za zakorjenjivanje
 • nepovoljna kemijska svojstva
 • strme padine

Ta su područja ujedno i predmet postupka „optimiziranja” kojim se provjerava je li zemljište toliko poboljšano da posebni uvjeti na njega negativno ne utječu. Jedan od primjera je tlo s viškom vlage, koje se umjetno odvodnjava.

Područja s posebnim ograničenjima

Područja s posebnim ograničenjima čine zemljišta na koja negativno utječu drugi čimbenici. To su područja u kojima postoji velik rizik od prestanka uzgoja i u kojima je važno održati aktivnu poljoprivrednu zajednicu kako bi se:

 • očuvao ili poboljšao okoliš
 • očuvalo ruralno područje
 • očuvao turistički potencijal tog područja
 • zaštitila obala

Ta područja definira sama država članica EU-a, a ne smiju biti veća od 10 % ukupne površine države.

Plaćanja za ruralni razvoj za ANC

Države članice mogu ANC-u isplaćivati sredstva iz fondova za ruralni razvoj; njima se pokriva financijska razlika između područja bez ograničenja i poljoprivredne djelatnosti u ANC-u.

Isplate potpore dohotku za ANC

Države članice EU-a same odlučuju hoće li ANC-u isplaćivati posebne potpore dohotku. Trenutačno to čine samo Danska i Slovenija. Za dodatna plaćanja poljoprivrednicima u ANC-u može se iskoristiti najviše 5 % nacionalnih sredstava dodijeljenih za potporu dohotku.