Skip to main content
Agriculture and rural development

Looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alad

Looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alad

Looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alad on sellised alad, mida on looduslikest tingimustest põhjustatud konkreetsete probleemide tõttu põllumajanduslikus mõttes raskem majandada. Selleks et hoida ära selliste alade tühjenemist, annab Euroopa Liit toetust nii maaelu arengu kui ka sissetulekutoetuste kavade kaudu.

Looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alade kriteeriumid

Looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alade toetuse saamiseks peab asjaomane maa kuuluma ühte järgmistest kategooriatest:

 • mägipiirkonnad, mille eripäraks on nende kõrgus või järsud nõlvad;
 • alad, mida mõjutavad looduslikust eripärast tingitud olulised piirangud ja mis on kindlaks määratud kaheksa biofüüsikalise kriteeriumi ning peenhäälestuseks nimetatud kontrollimeetmete abil;
 • muud alad, mida mõjutavad konkreetsest eripärast tingitud piirangud ja mis on piiratud 10% ELi riikide kogupindalaga ning määratakse kindlaks ELi riikide endi poolt.

ELi riigid kasutavad samu eristatavaid alasid nii maaelu arengu kulutuste kui ka sissetulekutoetuste kavade raames looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladele toetuste andmiseks.

Mägipiirkonnad

Looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega mägipiirkonnaks kvalifitseerub põllumajandusmaa juhul, kui:

 • see asub kõrgusel, kus põllumajandustegevust on raske viljeleda;
 • sellel asuvad järsud nõlvad, mis takistavad standardsete põllumajandusseadmete kasutamist;
 • see asub 62. paralleelist põhja pool.

Alad, mida mõjutavad looduslikust eripärast tingitud olulised piirangud

Need on alad, mida mõjutavad erilised tingimused, mis muudavad põllumajandusliku tegevuse raskeks. Selleks et ala kvalifitseeruks olulistest piirangutest mõjutatud alaks, peab seda negatiivselt mõjutama üks järgmistest tingimustest:

 • madal temperatuur;
 • kuivus;
 • pinnase liigniiskus;
 • piiratud pinnase kuivendamine;
 • ebasoodne tekstuur ja kivisus;
 • juurdumise sügavus;
 • halvad keemilised omadused;
 • järsud nõlvad.

Ka nende alade suhtes rakendatakse peenhäälestuseks nimetatud kontrollimeetmeid. Nende abil kontrollitakse, kas põllumajandusmaa on oluliselt paremaks muutunud, mis tähendaks, et nimetatud tingimused ei mõjuta põllumajanduslikku tegevust negatiivselt. Näide: liigniisket pinnast on kunstlikult kuivendatud.

Konkreetsest eripärast tingitud piirangutest mõjutatud alad

Need on alad, mille maad mõjutavad negatiivselt muud tegurid. Nende alade puhul on märkimisväärne oht, et põllumajanduslik tegevus lakkab. Seetõttu on oluline säilitada neis piirkondades aktiivne põllumajanduskogukond, et:

 • kaitsta või parandada keskkonda;
 • säilitada maaelu;
 • säilitada piirkonna turismipotentsiaali;
 • kaitsta rannajoont.

Need alad määravad kindlaks ELi riigid ise ja need ei tohi ületada 10% riigi kogupindalast.

Maaelu arengu toetused looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladele

ELi riigid võivad looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladele eraldada toetusi maaelu arengu fondidest. Need on mõeldud selleks, et katta rahalised erinevused piirangutest mõjutamata ja looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alade vahel.

Sissetulekutoetused looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladele

ELi liikmesriigid võivad otsustada anda looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladele konkreetseid sissetulekutoetusi. Praegu kasutavad seda võimalust ainult Taani ja Sloveenia. Riigis sissetulekutoetusteks eraldatud vahenditest kuni 5% võib eraldada looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade põllumajandustootjatele lisatoetuste maksmiseks.