Skip to main content
Agriculture and rural development

Områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

Kort om områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

Områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger er områder, hvor det er sværere at drive effektivt landbrug på grund af specifikke vanskeligheder, der skyldes naturlige forhold. For at undgå stor fraflytning fra sådanne områder yder EU støtte gennem både landdistriktsudviklingsordninger og indkomststøtteordninger.

Kriterier for at få støtte til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

For at modtage støtte til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger skal det pågældende område høre under én af følgende tre kategorier:

 • bjergområder, som defineres ud fra deres højde og stigningsgrad
 • områder med betydelige naturbetingede begrænsninger, som defineres på grundlag af otte biologiske og fysiske kriterier samt en proces kaldet "finjustering"
 • andre områder med særlige begrænsninger, som højst må udgøre 10 % af et EU-lands samlede areal, og som defineres af EU-landet selv.

EU-landene benytter den samme afgrænsning af områder både ved udgifter til udvikling af landdistrikterne og ved indkomststøttebetalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger.

Bjergområder

For at blive betegnet som et bjergområde med naturbetingede begrænsninger skal landbrugsarealet:

 • ligge i en højde, der vanskeliggør landbrug
 • have stejle skråninger, som forhindrer brugen af almindeligt landbrugsudstyr
 • ligge nord for den 62. breddegrad.

Områder med betydelige naturbetingede begrænsninger

Områder med betydelige naturbetingede begrænsninger er områder, hvor der er særlige forhold, der gør det svært at drive landbrug. Et landbrugsareal skal for at blive betragtet som berørt af sådanne begrænsninger være negativt påvirket af ét af følgende forhold:

 • lave temperaturer
 • tørt vejr
 • meget fugtig jord
 • begrænset jordbundsdræning
 • ugunstig tekstur og stenholdighed
 • lav roddybde
 • dårlige kemiske forhold
 • stejle skråninger.

Disse områder er også omfattet af en proces kaldet "finjustering". Med denne procedure kontrolleres det, om der er sket væsentlige forbedringer af landbrugsjorden, som betyder, at landbruget ikke længere er negativt påvirket af betingelserne. Det kan for eksempel være tilfældet ved landbrugsjord med meget fugtig jord, som nu er blevet kunstigt drænet.

Områder med særlige begrænsninger

Områder med særlige begrænsninger er områder, som er negativt påvirket af andre faktorer. Det er steder, hvor der er en væsentlig risiko for, at landbruget ophører, og hvor det er vigtigt at opretholde et aktivt landbosamfund for at:

 • bevare eller forbedre miljøet
 • opretholde landskabet
 • opretholde turistpotentialet i området
 • beskytte kystlinjen.

Sådanne områder defineres af EU-landene selv og må ikke udgøre mere end 10 % af landets samlede areal.

Landdistriktsbetalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

EU-landene kan støtte områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger gennem midlerne til landdistriktsudvikling. Denne støtte skal udligne den økonomiske forskel mellem at dyrke landbrug i områder uden begrænsninger og at dyrke landbrug i områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger.

Indkomststøttebetalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

EU-landene kan vælge at yde en særlig indkomststøtte til landbrugere i områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger. I øjeblikket anvendes ordningen kun i Danmark og Slovenien. Op til 5 % af den nationale pulje til indkomststøtte må anvendes til supplerende betalinger til landbrugere i områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger.