Skip to main content
Agriculture and rural development

Zaradi izbruha koronavirusa smo odpovedali več srečanj skupin za civilni dialog. Začasni koledar srečanj skupin za civilni dialog se redno posodablja.

Pregled

Evropski komisiji pomagajo skupine za civilni dialog, ki vodijo redni dialog o vsebinah, povezanih s skupno kmetijsko politiko in razvojem podeželja ter njenim izvajanjem.

Provisional calendar CDG meetings – 2022
English
(426.48 KB - PDF)
Prenesi
Calendar CDG meetings 2021
English
(425.52 KB - PDF)
Prenesi

Pravna podlaga

Sklep Komisije 2013/767/EU o vzpostavitvi okvira za civilni dialog o zadevah, ki jih ureja skupna kmetijska politika, in razveljavitvi Sklepa 2004/391/ES

Sestava in naloge

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja je 18. julija 2014 odločil o sestavi skupin za civilni dialog.

Naloge skupin za civilni dialog:

 • redni dialog o vseh zadevah v zvezi s skupno kmetijsko politiko, vključno z razvojem podeželja, in njenim izvajanjem
 • zagotavljanje izmenjave izkušenj in dobrih praks
 • zagotavljanje podpore in svetovanja Komisiji glede politike
 • priprava mnenj o posebnih zadevah
 • spremljanje razvoja politike

Skupine so sestavljene vsaj iz nevladnih organizacij na evropski ravni, med katere sodijo tudi predstavniška združenja, družbeno-gospodarske interesne skupine, organizacije civilne družbe in sindikati, ki so registrirani v skupnem registru za preglednost.

Skupine so bile sestavljene na podlagi razpisov.

Decision on the composition of the CDG with matters covered by the common agricultural policy
English
(31.36 KB - PDF)
Prenesi
Members of the CDG on common agricultural policy related matters
English
(43.53 KB - PDF)
Prenesi
Internal guidelines for selection panels for the selection of member organisations and the allocation of expert seats in CDG
English
(480.94 KB - PDF)
Prenesi

Preglednost

Komisija bo objavila vse ustrezne dokumente, kot so dnevni redi, zapisniki, sklepi, začasni sklepi ali delovni dokumenti o dejavnostih skupin za civilni dialog, ki se ukvarjajo z zadevami skupne kmetijske politike.

Iz sistematične objave so izvzeti samo dokumenti, katerih razkritje bi bilo v nasprotju z varovanjem javnega ali zasebnega interesa, kot je opredeljeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.

Expert group meetings privacy statement
English
(795.91 KB - PDF)
Prenesi
 1. July 2021

  The Commission decided to temporarily extend the current CDG organisation, and took over the role of chair at the same time.

 2. July 2014

  The Commission decided – based on calls for applications – on the composition of the civil dialogue groups.

 3. December 2013

  The Commission set up a framework for social dialogue.

 4. 1962

  A dialogue framework with representative associations and civil society dealing with matters covered by the CAP was established.

  With a view to increase transparency and provide for a better balancing of represented interests it became necessary to review the existing dialogue in the advisory groups and to provide for a new framework of a civil dialogue in the field of agriculture and rural development, including the international aspects, and to define their tasks and structure.