Skip to main content
Agriculture and rural development

Din cauza epidemiei provocate de coronavirus, am anulat câteva reuniuni ale grupurilor de dialog civil. Calendarul provizoriu al reuniunilor GDC este actualizat periodic.

Prezentare generală

Grupurile de dialog civil (GDC) asistă Comisia Europeană și susțin discuțiile periodice despre toate aspectele legate de politica agricolă comună (PAC), inclusiv dezvoltarea rurală, precum și punerea sa în aplicare.

6 SEPTEMBRIE 2022
Provisional calendar CDG meetings – 2022
English
(426.48 KB - PDF)
Descărcați
1 FEBRUARIE 2022
Calendar CDG meetings 2021
English
(425.52 KB - PDF)
Descărcați

Temei juridic

Decizia UE 2013/767 a Comisiei – stabilirea unui cadru pentru dialogul civil în probleme reglementate de politica agricolă comună și de abrogare a Deciziei 2004/391/CE

Componență și atribuții

Pe 18 iulie 2014, directorul general al DG Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei a decis cu privire la componența grupurilor de dialog civil.

Atribuțiile grupurilor de dialog civil sunt:

 • să poarte un dialog periodic cu privire la toate aspectele legate de PAC, inclusiv dezvoltarea rurală, și punerea sa în aplicare;
 • să faciliteze schimburile de experiență și de bune practici;
 • să asiste Comisia și să îi ofere consiliere cu privire la politica în domeniu;
 • să ofere avize pe chestiuni specifice;
 • să monitorizeze evoluția politicii.

Grupurile sunt formate cel puțin din organizații neguvernamentale de la nivel european (asociații reprezentative, grupuri de interese socio-economice, organizații ale societății civile, sindicate) care sunt înregistrate în Registrul comun de transparență.

Componența grupurilor a fost decisă în urma unor cereri de candidaturi.

28 NOIEMBRIE 2019
Decision on the composition of the CDG with matters covered by the common agricultural policy
English
(31.36 KB - PDF)
Descărcați
28 NOIEMBRIE 2019
Members of the CDG on common agricultural policy related matters
English
(43.53 KB - PDF)
Descărcați
28 NOIEMBRIE 2019
Internal guidelines for selection panels for the selection of member organisations and the allocation of expert seats in CDG
English
(480.94 KB - PDF)
Descărcați

Transparență

Comisia va publica toate documentele relevante (ordini de zi, procese verbale, concluzii, concluzii parțiale sau documente de lucru) cu privire la activitățile desfășurate de grupurile de dialog civil care se ocupă de chestiunile acoperite de PAC.

Se vor face excepții de la publicarea sistematică doar atunci când divulgarea unui document ar putea aduce atingere protecției unui interes public sau privat, așa cum este definit la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei.

19 IANUARIE 2022
Expert group meetings privacy statement
English
(795.91 KB - PDF)
Descărcați
 1. January 2023

  The Commission appoints the new CDG member organisations

 2. October 2022

  The Commission published a call for applications to designate the new members for the CDGs 2023-27

 3. August 2022

  The Commission adopted a new legal framework for CDG applicable as from 2023

 4. July 2021

  The Commission decided to temporarily extend the current CDG organisation, and took over the role of chair at the same time.

 5. July 2014

  The Commission decided – based on calls for applications – on the composition of the civil dialogue groups.

 6. December 2013

  The Commission set up a framework for civil dialogue.

 7. 1962

  A dialogue framework with representative associations and civil society dealing with matters covered by the CAP was established.

  With a view to increase transparency and provide for a better balancing of represented interests it became necessary to review the existing dialogue in the advisory groups and to provide for a new framework of a civil dialogue in the field of agriculture and rural development, including the international aspects, and to define their tasks and structure.