Skip to main content
Agriculture and rural development

Vanwege de coronacrisis hebben we verschillende vergaderingen van burgerdialoogroepen geannuleerd. De voorlopige kalender wordt regelmatig bijgewerkt.

Overzicht

Burgerdialooggroepen ondersteunen de Europese Commissie en helpen bij het organiseren van een regelmatige dialoog over alles wat verband houdt met het gemeenschappelijk landbouwbeleid en plattelandsontwikkeling, en de uitvoering daarvan.

6 SEPTEMBER 2022
Provisional calendar CDG meetings – 2022
English
(426.48 KB - PDF)
Downloaden
1 FEBRUARI 2022
Calendar CDG meetings 2021
English
(425.52 KB - PDF)
Downloaden

Rechtsgrondslag

Besluit 2013/767/EU van de Commissie tot invoering van een kader voor de burgerdialoog over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Besluit 2004/391/EG

Samenstelling en taken

Op 18 juli 2014 stelde het directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie de samenstelling van de burgerdialooggroepen vast.

De taken van de burgerdialooggroepen zijn:

 • een regelmatige dialoog over alle aspecten van het GLB, inclusief plattelandsontwikkeling, en de uitvoering ervan
 • ervaringen en goede praktijken uitwisselen
 • de Commissie in haar beleid ondersteunen en adviseren
 • advies uitbrengen over specifieke zaken
 • ontwikkelingen in het beleid monitoren

De groepen bestaan uit niet-gouvernementele organisaties op ten minste Europees niveau, waaronder representatieve organisaties, sociaal-economische belangengroeperingen, maatschappelijke organisaties en vakbonden die geregistreerd zijn in het Transparantieregister.

De samenstelling van de groepen gebeurt op basis van oproepen tot kandidaatstelling.

28 NOVEMBER 2019
Decision on the composition of the CDG with matters covered by the common agricultural policy
English
(31.36 KB - PDF)
Downloaden
28 NOVEMBER 2019
Members of the CDG on common agricultural policy related matters
English
(43.53 KB - PDF)
Downloaden
28 NOVEMBER 2019
Internal guidelines for selection panels for the selection of member organisations and the allocation of expert seats in CDG
English
(480.94 KB - PDF)
Downloaden

Transparantie

De Commissie publiceert alle relevante documenten zoals agenda’s, notulen, conclusies en werkdocumenten over de activiteiten deze groepen.

Alleen documenten die particuliere of publieke belangen (volgens de definitie van artikel 4 van EU-verordening 1049/2001 over inzage in documenten van het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie) kunnen schaden, worden niet systematisch openbaar worden gemaakt.

19 JANUARI 2022
Expert group meetings privacy statement
English
(795.91 KB - PDF)
Downloaden
 1. January 2023

  The Commission appoints the new CDG member organisations

 2. October 2022

  The Commission published a call for applications to designate the new members for the CDGs 2023-27

 3. August 2022

  The Commission adopted a new legal framework for CDG applicable as from 2023

 4. July 2021

  The Commission decided to temporarily extend the current CDG organisation, and took over the role of chair at the same time.

 5. July 2014

  The Commission decided – based on calls for applications – on the composition of the civil dialogue groups.

 6. December 2013

  The Commission set up a framework for social dialogue.

 7. 1962

  A dialogue framework with representative associations and civil society dealing with matters covered by the CAP was established.

  With a view to increase transparency and provide for a better balancing of represented interests it became necessary to review the existing dialogue in the advisory groups and to provide for a new framework of a civil dialogue in the field of agriculture and rural development, including the international aspects, and to define their tasks and structure.