Skip to main content
Agriculture and rural development

Kodanikuühiskonnaga dialoogi pidamise rühmade tutvustus

Koroonaviiruse puhangu tõttu oleme tühistanud mitmed kodanikuühiskonnaga dialoogi pidamise rühmade koosolekud. Koosolekute esialgset ajakava ajakohastatakse korrapäraselt.

Ülevaade

Kodanikuühiskonnaga dialoogi pidamise rühmad abistavad Euroopa Komisjoni ja aitavad pidada korrapärast dialoogi kõigis ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP), sealhulgas maaelu arengu ja selle rakendamisega seotud küsimustes.

6 SEPTEMBER 2022
Provisional calendar CDG meetings – 2022
English
(426.48 KB - PDF)
Laadige alla
1 VEEBRUAR 2022
Calendar CDG meetings 2021
English
(425.52 KB - PDF)
Laadige alla

Õiguslik alus

Komisjoni otsus 2013/767/EL ühise põllumajanduspoliitika valdkonda kuuluvate küsimuste üle kodanikuühiskonnaga peetava dialoogi raamistiku loomise ja otsuse 2004/391/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta

Koosseis ja ülesanded

Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor tegi 18. juulil 2014 otsuse kodanikuühiskonnaga dialoogi pidamise rühmade koosseisu kohta.

Nende rühmade ülesanded on järgmised:

 • pidada korrapärast dialoogi kõigis ÜPPga, sealhulgas maaelu arenguga, ja selle rakendamisega seotud küsimustes;
 • vahetada kogemusi ja häid tavasid;
 • abistada komisjoni ja anda poliitikaalast nõu;
 • esitada arvamus konkreetsetes küsimustes;
 • jälgida poliitika arengut.

Rühmade koosseisu kuuluvad vähemalt Euroopa tasandi valitsusvälised organisatsioonid, sealhulgas esindusühendused, sotsiaalmajanduslikud huvirühmad, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja ametiühingud, kes on registreeritud ühises läbipaistvusregistris.

Rühmade koosseis määrati kindlaks kandideerimiskutsete alusel.

28 NOVEMBER 2019
Decision on the composition of the CDG with matters covered by the common agricultural policy
English
(31.36 KB - PDF)
Laadige alla
28 NOVEMBER 2019
Members of the CDG on common agricultural policy related matters
English
(43.53 KB - PDF)
Laadige alla
28 NOVEMBER 2019
Internal guidelines for selection panels for the selection of member organisations and the allocation of expert seats in CDG
English
(480.94 KB - PDF)
Laadige alla

Läbipaistvus

Komisjon avaldab kõik asjakohased dokumendid, nagu päevakorrad, protokollid, järeldused, osalised järeldused või töödokumendid, mis käsitlevad kodanikuühiskonnaga dialoogi pidamise rühmade tegevust ÜPPga hõlmatud küsimustes.

Süstemaatilisest avaldamisest tehakse erandeid juhul, kui dokumendi avalikustamine kahjustaks avalike või erahuvide kaitset, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) artiklis 4.

19 JAANUAR 2022
Expert group meetings privacy statement
English
(795.91 KB - PDF)
Laadige alla
 1. January 2023

  The Commission appoints the new CDG member organisations

 2. October 2022

  The Commission published a call for applications to designate the new members for the CDGs 2023-27

 3. August 2022

  The Commission adopted a new legal framework for CDG applicable as from 2023

 4. July 2021

  The Commission decided to temporarily extend the current CDG organisation, and took over the role of chair at the same time.

 5. July 2014

  The Commission decided – based on calls for applications – on the composition of the civil dialogue groups.

 6. December 2013

  The Commission set up a framework for civil dialogue.

 7. 1962

  A dialogue framework with representative associations and civil society dealing with matters covered by the CAP was established.

  With a view to increase transparency and provide for a better balancing of represented interests it became necessary to review the existing dialogue in the advisory groups and to provide for a new framework of a civil dialogue in the field of agriculture and rural development, including the international aspects, and to define their tasks and structure.