Skip to main content
Agriculture and rural development

V důsledku vypuknutí koronavirové nákazy bylo zrušeno několik schůzí skupin pro občanský dialog. Předběžný kalendář zasedání skupin pro občanský dialog se pravidelně aktualizuje.

Přehled

Evropské komisi jsou nápomocny skupiny pro občanský dialog, které udržují pravidelný dialog o všech záležitostech týkajících se společné zemědělské politiky, včetně rozvoje venkova, a její realizace.

6 ZÁŘÍ 2022
Provisional calendar CDG meetings – 2022
English
(426.48 KB - PDF)
Stáhnout
1 ÚNOR 2022
Calendar CDG meetings 2021
English
(425.52 KB - PDF)
Stáhnout

Právní základ

rozhodnutí Komise EU 2013/767 o zřízení rámce pro občanský dialog v oblasti společné zemědělské politiky a o zrušení rozhodnutí 2004/391/ES

Složení a úkoly

Dne 18. července 2014 generální ředitel Komise pro zemědělství a rozvoj venkova rozhodl o složení skupin pro občanský dialog.

Úkolem skupin pro občanský dialog je:

 • udržovat pravidelný dialog o všech záležitostech týkajících se společné zemědělské politiky, včetně rozvoje venkova, a její realizace
 • zajistit výměnu zkušeností a osvědčených postupů
 • být nápomocný Komisi a poskytovat jí poradenství ohledně politiky
 • zaujímat stanovisko ke konkrétním otázkám
 • sledovat vývoj politických opatření

Skupiny se skládají z nevládních organizací alespoň na evropské úrovni, včetně reprezentativních sdružení, sociálně-ekonomických zájmových skupin, organizací občanské společnosti a odborů, které jsou registrovány ve společném rejstříku transparentnosti.

O složení skupin bylo rozhodnuto na základě výzev k podávání přihlášek.

28 LISTOPAD 2019
Decision on the composition of the CDG with matters covered by the common agricultural policy
English
(31.36 KB - PDF)
Stáhnout
28 LISTOPAD 2019
Members of the CDG on common agricultural policy related matters
English
(43.53 KB - PDF)
Stáhnout
28 LISTOPAD 2019
Internal guidelines for selection panels for the selection of member organisations and the allocation of expert seats in CDG
English
(480.94 KB - PDF)
Stáhnout

Transparentnost

Komise zveřejní všechny relevantní dokumenty, jako jsou pořady jednání, zápisy z jednání, závěry, dílčí závěry nebo pracovní dokumenty týkající se činností skupin pro občanský dialog, které se týkají záležitostí spadajících do oblasti působnosti SZP.

Výjimky ze systematického zveřejňování jsou stanoveny pro situace, kdy by zpřístupnění dokumentu vedlo k porušení ochrany veřejného nebo soukromého zájmu, jak je vymezeno v článku 4 nařízení (EU) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.

19 LEDEN 2022
Expert group meetings privacy statement
English
(795.91 KB - PDF)
Stáhnout
 1. January 2023

  The Commission appoints the new CDG member organisations

 2. October 2022

  The Commission published a call for applications to designate the new members for the CDGs 2023-27

 3. August 2022

  The Commission adopted a new legal framework for CDG applicable as from 2023

 4. July 2021

  The Commission decided to temporarily extend the current CDG organisation, and took over the role of chair at the same time.

 5. July 2014

  The Commission decided – based on calls for applications – on the composition of the civil dialogue groups.

 6. December 2013

  The Commission set up a framework for civil dialogue.

 7. 1962

  A dialogue framework with representative associations and civil society dealing with matters covered by the CAP was established.

  With a view to increase transparency and provide for a better balancing of represented interests it became necessary to review the existing dialogue in the advisory groups and to provide for a new framework of a civil dialogue in the field of agriculture and rural development, including the international aspects, and to define their tasks and structure.