Skip to main content
Agriculture and rural development

Közös monitoring- és értékelési keret

Alapvető információk a KAP-intézkedések végrehajtásáról, eredményéről és hatásairól

A közös monitoring- és értékelési keretről dióhéjban

A Bizottság által létrehozott közös monitoring- és értékelési keret a 2014–2020 időszakra szóló közös agrárpolitika (KAP) teljesítményértékelésének eszköze, melynek eredményei támpontul szolgálnak a szakpolitikai hatékonyság növeléséhez. Átmeneti rendeletet vezettek be, amely 2022 végéig meghosszabbítja a 2014–2020-as időszakra szóló KAP-szabályok többségét.

A monitoring és az értékelés révén a Bizottság olyan lényeges információkhoz jut, amelyek

  • megbízható elemzési alapot biztosítanak a jövőbeni szakpolitikai tervezéshez;
  • segítséget nyújtanak szakpolitikai célok meghatározásához és a programok célkitűzéseinek kidolgozásához, valamint lehetővé teszik, hogy azok hosszú távú megvalósulása a későbbiekben mérhető legyen;
  • hozzájárulnak a közkiadások elszámoltathatóságához, biztosítva az adófizetők pénzének felhasználásával kapcsolatos lakossági aggályok és kérdések megfelelőbb kezelését.

A monitoring és az értékelés megfelelő végrehajtásának feltétele, hogy a tervezett intézkedések a szakpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódjanak. A KAP célkitűzései az alábbiak:

  • fenntartható élelmiszer-termelés, középpontban a mezőgazdasági termelők jövedelmével, a mezőgazdaság termelékenységével és az árstabilitással;
  • a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlatváltozással összefüggő fellépések, kiemelt figyelemmel az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére, a biológiai sokféleségre, valamint a talaj- és vízgazdálkodásra;
  • kiegyensúlyozott területi fejlődés, ezen belül elsősorban a vidéki foglalkoztatás, a növekedés előmozdítása és a szegénység visszaszorítása a vidéki területeken.

Monitoring- és értékelési keret a 2014–2020 közötti időszakra szóló közös agrárpolitikához

1 JÚLIUS 2017
Technical handbook on the CMEF of the CAP 2014-20
English
(1.61 MB - PDF)
Letöltés

Monitoring

A közös kereten belül végzett monitoring a KAP végrehajtására vonatkozóan szolgál alapvető információkkal. A Bizottság szorosan nyomon követi a mezőgazdasági piacok alakulását, a vidékfejlesztés új fejleményeit és a KAP forrásainak felhasználását.

A közös agrárpolitika teljesítményértékelését különböző típusú mutatók segítik elő.

A mutatók egy részét vizuálisan is megjeleníti az az interaktív eredménytábla, amely tematikus csoportosításban ábrázolja a különböző területekre – köztük a termelői jövedelemtámogatásra, az éghajlatváltozásra, a levegőminőségre, a piacorientációra és az ökológiai termelésre – vonatkozó adatokat.

Bizonyos kontextusmutatók olyan általános tendenciákat tükröznek, amelyek feltehetően befolyást gyakorolnak a KAP végrehajtására, eredményeire és teljesítményére. A Bizottság az e mutatókhoz tartozó friss adatokat évente közzéteszi (amennyiben azok a rendelkezésére állnak).

Kapcsolódó információk

Kontextusmutatók évente frissített adathalmazai

Értékelés

A közös keret értékelési eszköze a szakpolitikai intervenciók hatásainak vizsgálatára irányul. Eredményeivel hozzájárul a döntéshozatali folyamatok tényszerű alátámasztásához, és növeli a KAP keretében végrehajtott intervenciók hatékonyságát, hasznosságát és eredményességét. Javulást hoz továbbá az átláthatóság, a kapcsolódó tanulási folyamatok és az elszámoltathatóság terén.

A mezőgazdasági termelőknek nyújtott jövedelemtámogatással, a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok elősegítéséhez nyújtott támogatással és a piactámogatással kapcsolatos intézkedések értékelését független külső vállalkozók végzik. Ez magában foglalja azokat a kutatóintézeteket, egyetemeket és tanácsadó cégeket, amelyek egy többéves értékelési terv alapján a Bizottság felügyelete alatt működnek. A szerződéseket közbeszerzési eljárás útján kötik. A közbeszerzési hirdetmények és az ajánlati felhívások az EU közbeszerzési portálján (Tenders Electronic Daily, TED) jelennek meg.

Az egyes értékelések célját, hatókörét és időzítését értékelési ütemterv ismerteti, melyről az EU polgárai visszajelzést adhatnak a Bizottságnak.

A vidékfejlesztési programok esetében az értékeléseket a tagállamok hajtják végre. A Bizottság elkészíti az előzetes és utólagos tagállami értékelések összefoglalását.

Fontos, hogy az értékelések összhangban legyenek a szakpolitikai kívánalmakkal, és teljesüljenek az előírt referenciaértékek. Ezért a Bizottság iránymutatásokat és eszköztárat készített, melyek tartalmazzák a minőségi jogalkotással kapcsolatos követelményeket és a KAP-értékelések terén bevált módszereket.

Az értékelésekről szóló jelentések és megállapítások hat kategóriába sorolhatók:

Jelentések a közös monitoring- és értékelési keretről

A Bizottság jelentésekben számol be a közös monitoring- és értékelési keret végrehajtásáról, valamint a KAP teljesítményértékelése során nyert eredményekről.

A KAP 2014–2020-as időszakra vonatkozó monitoringjáról és értékeléséről szóló első jelentést 2018-ban nyújtották be az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának (COM(2018) 790 final), és a 2021 decemberében közzétett második jelentéssel egészítették ki.

A teljesítmény-, monitoring- és értékelési keret felé

2021. december 6-án elfogadták a KAP-stratégiai tervekhez nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletet. Ez a rendelet létrehozza a teljesítmény-, monitoring és -értékelési keretet, amely 2023 és 2027 között lesz alkalmazandó a KAP-ra.

A teljesítmény-, monitoring és -értékelési keret támogatja, hogy a szakpolitikai hangsúly a szabályoknak való megfelelésről a teljesítményre és az eredményekre helyeződjön át. Ez az új teljesítményalapú teljesítési modell közös teljesítménymutatókat alkalmaz.

E közös teljesítménymutatók a következőket foglalják magukban:

  • kimeneti mutatók, amelyeket a KAP végrehajtásának nyomon követésére használnak majd;
  • eredménymutatók, amelyek azt fogják figyelemmel kísérni, hogyan haladnak az uniós országok az előre meghatározott célok felé;
  • kontextus- és hatásmutatók, amelyekkel azt vizsgálják majd, hogy általában véve mennyire valósulnak meg a KAP célkitűzései.

A kimeneti- és eredménymutatók tervezésére és jelentésére vonatkozó további útmutatás a fedőlapon található.

13 FEBRUÁR 2023
PMEF – Output indicators
English
(1.38 MB - PDF)
Letöltés
13 FEBRUÁR 2023
PMEF – Result indicators
English
(1.3 MB - PDF)
Letöltés
13 FEBRUÁR 2023
PMEF – Context and impact indicators
English
(1.78 MB - PDF)
Letöltés
13 FEBRUÁR 2023
PMEF – Cover note on output and result indicators
English
(1.4 MB - PDF)
Letöltés

Jogalap

A közös monitoring- és értékelési keretet az alábbi jogi aktusok szabályozzák:

A teljesítmény-, monitoring és -értékelési keretet az alábbi jogi aktusok szabályozzák: