Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

KAP stratégiai tervek

A 2023–27-es időszakra szóló közös agrárpolitika teljesítmény- és eredményalapú megközelítést követ, amely tíz célkitűzésen alapul. Ezek a célkitűzések jelölik ki az uniós országok KAP stratégiai terveinek kereteit. A KAP stratégiai tervek célzott intervenciós intézkedéseket (ún. beavatkozásokat) határoznak meg az országok saját egyedi szükségleteinek kielégítése és az uniós szintű célkitűzések megvalósítása érdekében.

Rövid áttekintés

A 2023–27-es időszakra szóló közös agrárpolitika 2023. január 1-jén lépett hatályba. A 27 uniós tagállam ekkor kezdte el megvalósítani a 28 jóváhagyott KAP stratégiai tervet (Az uniós tagállamok egy-egy stratégiai tervet dolgoztak ki, kivéve Belgiumot, amely kettőt készített: egyet Flandria és egyet Vallónia vonatkozásában).

Az Európai Bizottság 2023 novemberében közzétette a KAP-stratégiai tervek teljesítményének értékelését, amely a KAP célkitűzéseinek megvalósítására irányult. A jelentés a KAP nemzeti tervekben szereplő információkon, valamint az uniós tagállamok által hozott döntések lehetséges hatásainak minőségi értékelésén alapul. Ez az előzetes értékelés összefoglalja, hogy a KAP egyedi célkitűzéseinek és a zöld megállapodás hat uniós szintű célkitűzésének megvalósítása érdekében megtervezett intervenciós intézkedések összességében milyen következményekkel járnak az alábbi területekre:

 • Méltányosabb jövedelem a mezőgazdasági termelők számára, a vidéki térségek dinamikájának fenntartása
 • Környezetvédelem és éghajlat-politika
 • Társadalmi fenntarthatóság és társadalmi elvárások (pl. állatjólét)

A jelentés kiemeli azokat a területeket is, ahol az átfogó tervek lehettek volna ambiciózusabbak vagy célratörőbbek.

Értékelés

2023. NOVEMBER 23.
Report from the Commission to the European Parliament and the Council: "Summary of CAP Strategic Plans for 2023-27: joint effort and collective ambition"

Tanulmányok

A Bizottság értékelése ezeken a tanulmányokon alapul (amelyeket egy külső szerv készített):

Az értékelés emellett figyelembe veszi azt az áttekintést is, amelyet a Bizottság a KAP stratégiai tervekről készített: 

További információk találhatók a KAP stratégiai tervek feltérképezéséről és elemzéséről szóló prezentációban, valamint ebben a tájékoztatóban (PDF).

KAP stratégiai tervek országonként

A linkeken elérhetők: 

 • az egyes uniós országok KAP stratégiai tervének áttekintése (amelyet az Európai Bizottság jóváhagyott), 
 • a hivatalos jóváhagyási eljárással kapcsolatos dokumentumok,
 • az éves teljesítményjelentések.

Az Európai Bizottság az éves teljesítményjelentésekkel követi nyomon, hogy az uniós országok a KAP stratégiai terveik végrehajtása során milyen teljesítményt mutattak, milyen eredményeket értek el, és mire költötték a rendelkezésükre álló forrásokat. Az uniós országoknak minden év február 15-ig kell benyújtaniuk az előző év eredményeit felsoroló éves teljesítményjelentéseiket.

CSP overview facts and figures
Általános kiadványok2023. június 26.
Approved 28 CAP Strategic Plans (2023-27)

This document provides a detailed overview of the 27 EU members’ key elements and choices in their approved national plans. It also responds to requests for information to summarise what plans contain and aim to deliver.

Háttér-információk

A KAP stratégiai tervek szerepe

Az uniós országok nemzeti szintű KAP stratégiai terveik révén hajtják végre a 2023–27-es időszakra szóló közös agrárpolitikát. Az egyes tervek célzott intervenciós intézkedések széles skáláját vonultatják fel, melyek arra irányulnak, hogy kielégítsék az adott uniós ország sajátos szükségleteit, kézzelfogható eredményeket érjenek el az uniós szintű célkitűzések tekintetében, és egyúttal hozzájáruljanak az európai zöld megállapodásban megfogalmazott törekvések megvalósításához.

A jóváhagyási folyamat során a Bizottság megvizsgálta, hogy az uniós országok KAP stratégiai tervei összhangban vannak-e az éghajlat- és a környezetvédelemről szóló uniós jogszabályokkal és kötelezettségvállalásokkal, és elősegítik-e végrehajtásukat – „a termelőtől a fogyasztóig” stratégiában és a biodiverzitási stratégiában foglaltakat is ideértve.

KAP stratégiai tervük kidolgozása során a Bizottság mindvégig támogatta a tagállamokat annak érdekében, hogy:

 • teljes mértékben kamatoztassák a 2023–27-es KAP által kínált lehetőségeket és eszközöket azzal a céllal, hogy támogassák mezőgazdasági termelőiket a fenntarthatóbb élelmiszerrendszerekre történő átállásban;
 • KAP stratégiai tervükben felvázolják intervenciós stratégiájukat arra vonatkozóan, hogyan fogják igénybe venni a KAP-eszközöket a KAP-célkitűzések megvalósításához, összhangban a zöld megállapodásban megfogalmazott törekvésekkel.

Kapcsolódó információk

A szakpolitikai célkitűzések elemzése

Időrendi áttekintés

 1. 2023. január 1.

  Hatályba lépett a 2023–27-es időszakra vonatkozó közös agrárpolitika; megkezdődött a KAP stratégiai tervek végrehajtása a 27 uniós országban.

 2. 2022. december 14.

  Az Európai Bizottság jóváhagyta a 28 stratégiai tervet (uniós országonként egyet, Belgium esetében kettőt), így 2023. január 1-jén a terveknek megfelelően életbe lépett az új közös agrárpolitika.

 3. 2022. május 31-ig

  A Bizottság elküldte az észrevételeket tartalmazó leveleket az egyes uniós országoknak mind a 28 KAP stratégiai terv tervezetével kapcsolatban. 

 4. 2022. december 31.

  A KAP stratégiai tervek benyújtásának határideje.

 5. 2020. december 31-ig

  A Bizottság személyre szabott ajánlásokkal látta el a tagállamokat, hogy ki tudják dolgozni a közös agrárpolitikára vonatkozó stratégiai tervüket.

Jogalap

A jóváhagyási folyamat azokon a kritériumokon alapult, amelyeket a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2021/2115 rendelet határozott meg.

Dokumentumok

2023. NOVEMBER 23.
Factsheet: CAP Strategic Plans 2023-27
2023. ÁPRILIS 19.
Overview of EU countries' CAP Strategic Plans interventions
2022. DECEMBER 14.
CAP 2023-27 – 28 CAP Strategic Plans at a glance
2022. JÚLIUS 19.
Proposed CAP strategic plans – key facts and figures
2022. ÁPRILIS 1.
Proposed CAP strategic plans - summary overview
2020. DECEMBER 18.
Komunikatas: Komisijos rekomendacijos valstybėms narėms dėl jų BŽŪP strateginių planų
2020. DECEMBER 18.
Annex: Commission recommendations to Member States as regards their strategic plan for the CAP
2020. DECEMBER 17.
Staff working document – Analysis of links between CAP reform and green deal
2020. MÁJUS 7.
How the CAP 2023-27 will contribute to the European Green Deal

Események

 • Kiállítások
 • 2024. július 26., péntek, 09:00 - 2024. július 29., hétfő, 18:30 (CEST)
 • Libramont-Chevigny, Belgium
 • Külső rendezvény