Skip to main content
Agriculture and rural development

Observationsbrev om de strategiska GJP-planerna

EU-kommissionen skickar ut observationsbrev med synpunkter på EU-ländernas förslag till strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Bakgrund

EU-länderna har fått så kallade observationsbrev från EU-kommissionen med synpunkter på ländernas förslag till strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer). I observationsbreven granskar kommissionen hur EU-länderna har kartlagt sina behov, vilka bevis som ligger till grund för detta, vilka insatser länderna planerar och vilka mål de har satt. 

Observationsbreven är ett av stegen i kommissionens process för att bedöma och godkänna de strategiska GJP-planerna. Nu förväntas varje EU-land lämna in en justerad version av sin plan, där hänsyn tas till kommissionens synpunkter. EU-länderna har också möjlighet att först lämna kommentarer till svar på observationsbreven.

Observationsbreven läggs ut på den här sidan i den form de skickades till varje EU-land. Vissa EU-länder kan ha samtyckt till att få sitt observationsbrev enbart på engelska.

Även svaren med kommentarer från EU-länderna läggs ut i den form de togs emot, såvida inte EU-landet i fråga motsätter sig att svaret offentliggörs. Kommentarer från vissa länder kan därför finnas att läsa enbart på landets officiella språk. 

Ytterligare observationsbrev och svar från EU-länderna läggs ut allteftersom de inkommer.

Dokument

Belgien

12 JULI 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Flanders
English
(681.5 KB - PDF)
Ladda ner
12 JULI 2022
Flanders' comments on Commission observation letter
English
(142.83 KB - PDF)
Ladda ner
12 JULI 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia
English
(134.8 KB - PDF)
Ladda ner
12 JULI 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia – annex
English
(614.32 KB - PDF)
Ladda ner
12 JULI 2022
Wallonia's comments on Commission observation letter
English
(347.57 KB - PDF)
Ladda ner

Bulgarien

12 JULI 2022
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan
English
(135.56 KB - PDF)
Ladda ner
12 JULI 2022
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan – annex
English
(895.53 KB - PDF)
Ladda ner
12 JULI 2022
Bulgaria's comments on Commission observation letter
English
(152.01 KB - PDF)
Ladda ner

Tjeckien

5 MAJ 2022
Commission observation letter on Czechia's CAP strategic plan
English
(583.79 KB - PDF)
Ladda ner
31 MAJ 2022
Czechia's comments on Commission observation letter
Czech
(218.51 KB - PDF)
Ladda ner

Tyskland

12 JULI 2022
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan
English
(132.99 KB - PDF)
Ladda ner
12 JULI 2022
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan – annex
English
(669.42 KB - PDF)
Ladda ner
12 JULI 2022
German's comments on Commission observation letter
English
(2.62 MB - PDF)
Ladda ner

Danmark

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Denmark's CAP strategic plan
English
(525.73 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Denmark's comments on Commission observation letter
English
(189 KB - PDF)
Ladda ner

Estland

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Estonia's CAP strategic plan
English
(719.11 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Estonia's comments on Commission observation letter
Estonian
(222.58 KB - PDF)
Ladda ner

Irland

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Ireland's CAP strategic plan
English
(490.93 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Ireland's comments on Commission observation letter
English
(1.4 MB - PDF)
Ladda ner

Spanien

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Spain's CAP strategic plan
English
(800.67 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Spain's comments on Commission observation letter – 1
Spanish
(295.27 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Spain's comments on Commission observation letter – 2
Spanish
(445.42 KB - PDF)
Ladda ner

Grekland

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Greece's CAP strategic plan
English
(729.09 KB - PDF)
Ladda ner
5 MAJ 2022
Greece's comments on Commission observation letter
Greek
(547.57 KB - PDF)
Ladda ner

Frankrike

28 APRIL 2022
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – cover
English
(135.23 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – annex
French
(615.16 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
France's comments on Commission observation letter
French
(201.76 KB - PDF)
Ladda ner

Kroatien

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Croatia's CAP strategic plan
English
(649.2 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Croatia's comments on Commission observation letter
English
(590.91 KB - PDF)
Ladda ner

Italien

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – cover
English
(135.02 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – annex
Italian
(527.15 KB - PDF)
Ladda ner

Cypern

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Cyprus's CAP strategic plan
English
(675.93 KB - PDF)
Ladda ner
6 MAJ 2022
Cyprus's comments on Commission observation letter
English
(152.94 KB - PDF)
Ladda ner

Lettland

12 MAJ 2022
Commission observation letter on Latvia's CAP strategic plan
English
(787.88 KB - PDF)
Ladda ner
12 MAJ 2022
Latvia's comments on Commission observation letter
English
(336.58 KB - PDF)
Ladda ner

Litauen

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Lithuania's CAP strategic plan
English
(638.99 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Lithuania's comments on Commission observation letter
Lithuanian
(346.82 KB - PDF)
Ladda ner

Luxemburg

4 MAJ 2022
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan – cover
English
(200.71 KB - PDF)
Ladda ner
4 MAJ 2022
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan
French
(554.87 KB - PDF)
Ladda ner
4 MAJ 2022
Luxembourg's comments on Commission observation letter
French
(310.86 KB - PDF)
Ladda ner

Ungern

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Hungary's CAP strategic plan
English
(620.45 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Hungary's comments on Commission observation letter (official reply)
Hungarian
(289.33 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Hungary's comments on Commission observation letter (translation)
English
(111.75 KB - PDF)
Ladda ner

Malta

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Malta's CAP strategic plan
English
(634.13 KB - PDF)
Ladda ner
3 MAJ 2022
Malta's comments on Commission observation letter
English
(212.34 KB - PDF)
Ladda ner

Nederländerna

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Netherlands' CAP strategic plan
English
(555.1 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Netherlands' comments on Commission observation letter
Dutch
(373 KB - PDF)
Ladda ner

Österrike

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Austria's CAP strategic plan
English
(511.08 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Austria's comments on Commission observation letter
German
(454.13 KB - PDF)
Ladda ner

Polen

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Poland's CAP strategic plan
English
(857.92 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Poland' comments on Commission observation letter
Polish
(328.58 KB - PDF)
Ladda ner

Portugal

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Portugal's CAP strategic plan
English
(626.81 KB - PDF)
Ladda ner
12 JULI 2022
Portugal' comments on Commission observation letter
English
(469.38 KB - PDF)
Ladda ner

Rumänien

12 JULI 2022
Commission observation letter on Romania's CAP strategic plan
English
(877.56 KB - PDF)
Ladda ner
12 JULI 2022
Romania's comments on Commission observation letter – 1
English
(345.07 KB - PDF)
Ladda ner
12 JULI 2022
Romania's comments on Commission observation letter – 2
English
(359.67 KB - PDF)
Ladda ner

Slovenien

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Slovenia's CAP strategic plan
English
(778.09 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Slovenia's comments on Commission observation letter (offical reply)
Slovenian
(175.69 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Slovenia's comments on Commission observation letter (translation)
English
(462.41 KB - PDF)
Ladda ner

Slovakien

3 JUNI 2022
Commission observation letter on Slovakia's CAP strategic plan
English
(702.09 KB - PDF)
Ladda ner
3 JUNI 2022
Slovakia's comments on Commission observation letter
English
(363.01 KB - PDF)
Ladda ner

Finland

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Finland's CAP strategic plan
English
(891.72 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Finland's comments on Commission observation letter
English
(310.62 KB - PDF)
Ladda ner

Sverige

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Sweden's CAP strategic plan
English
(694.53 KB - PDF)
Ladda ner
28 APRIL 2022
Sweden's comments on Commission observation letter
English
(188.27 KB - PDF)
Ladda ner